Viktig kunskap: Detta bör du veta detta om energifönster

I det här blogginlägget har vi samlat användbara kunskaper, som kommer att hjälpa dig innan du, till exempel, fattar beslutet att investera i nya energifönster.

När man pratar om energi i förhållande till fönster är det svårt att undkomma betydelsen dina fönster kan ha på din elräkning. I ett genomsnittligt hem försvinner sju procent av värmen genom fönstren, men om fönstret är gammalt kan värmeförlusten vara upp till fem gånger så stor som värmeförlusten genom en yttervägg. Det säger sig självt att bra isolerade fönster kan minska uppvärmningskostnaderna rejält.

En vanlig orsak till höga elräkningar är fönster med kallras. Det beror ofta på dåliga fönsterlister och isolering i fönstret. I energifönster finns en aluminiumram mellan rutorna, innan fönstret blir helt tätt fylls utrymmet mellan glasen med ädelgasen argan. Gasen har en förmåga att släppa in värme, men minska energiförlusten från huset.

Det är viktigt att ha i åtanke när du funderar över om det är värt att byta fönster. Här är några särskilt viktiga begrepp som är avgörande för vilken energimärkning ett givet fönster tilldelas.

Energivärde

Energivärdet anger fönstrets förmåga att isolera och absorbera värme. Det är alltså en term för förhållandet mellan värmeförlusten inifrån och ut, och värmetillskottet från solen, vilket hjälper till att värma upp hemmet. Flera aspekter ingår dock i beräkningen av fönstrets energitillskott. Bland annat, karm och ramar tas med i beräkningen, samt huruvida fönstret har en sammansatt kant som minimerar kylbryggor (ställen där den isolerade ytan lättare släpper in kyla utifrån). Dessutom g-värdet på rutan.

U-värde

Värmeförlusten genom fönstret anges som ett U-värde. Ju lägre U-värde, desto bättre isolerat är fönstret. Om fönstret har ett u-värde på 1,2 eller lägre klassas det som ett energifönster.

Eref

Ett uttryck för fönstrets energibalans under värmesäsongen (vilket indikerar när det är nödvändigt att ha värme på i hemmet. Ofta anges som 1 / 10-30 / 4). Ett positivt Eref-värde betyder att mer värme släpps in än ut, dvs. att fönstret ger ett definitivt energitillskott för uppvärmningen av hemmet.

LT-värde

LT-värdet anger mängden dagsljus. Dagsljustransmittans anges i procent och är ett mått på den mängd dagsljus som kommer in genom fönstret. Ett LT-värde omkring 60 procent ger bra dagsljusinsläpp. I bostäder önskas oftast så högt LT-värde som möjligt, speciellt om bostaden har få och små fönster.

G-värde

Termen för den andel av solens värme som tränger igenom rutan / fönstret. Om mängden solvärme utanför är 1 (= 100%) och g-värdet på rutan (gg) är 0,62 (= 62%) betyder det att 62% av solens värme passerar genom rutan. Med andra ord: ju högre g-värde, desto mer värme. Fönstrets g-värde anges "gw" och är oundvikligen lägre än g-värdet för rutan (gg), eftersom ingen värme kommer in genom ramen och fönstret. Av samma anledning är glasdelen av fönstret också en viktig parameter att tänka på när du beräknar fönstrets g-värde (gw).

Glasdel

Fönstrets område (det område du tittar igenom) dividerat med det totala fönsterytan, inklusive ram och karm, men exklusive fog. En hög faktor leder till ett bättre ljus, en bättre förekomst av solvärme genom fönstret och har därmed totalt sett en positiv inverkan på fönstrets totala energiförsörjning.

Ovanstående beteckningar är bland de faktorer som ingår i Energimyndighetens energimärkningsschema för fönster. Energimärkningarna visar på en skala från A-G - som du kanske känner till från kylskåp, diskmaskiner, glödlampor etc. - hur energieffektivt fönstret är.

När du byter fönster eller bygger nya är det idag en rekommendation att välja A- eller B-märkta energifönster.

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp eller vägledning. Det kan till exempel vara i samband med utbyte av äldre fönster till energifönster.

 

Gör ditt hem till en bättre plats

Uppgradera ditt hem med energieffektiva dörrar och fönster. Du kan själv designa dörren och fönstret så att det passar exakt vad du behöver

Från 
1.019,31 kr
 458,69 kr
55%
Köp Fönster
Från 
3.176,83 kr
 1.270,73 kr
60%
Köp Dörr
Relaterat innehåll