Vid påbörjat montage utgår en faktura ställd på 10 dagar. Fakturan är på 100 % av köpeskilling efter godkänt ROT-avdrag.

Vi är registrerade i Momsregistret samt innehar registrerad F-Skatt.

ROT-avdrag för fönsterbyte

Från och med den 1 januari 2016 är följande villkor gällande:

Förkortningen ROT står för Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. För att vara berättigad till ROT-avdrag så måste du:

  • vara obegränsat skattskyldig i Sverige
  • vara 18 år eller äldre
  • ha haft utgifter för HUS-tjänster (HUS är samlingsnamnet för ROT och RUT)
  • vara ägare till småhus
  • ha kostnader som är hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll.

Rotavdraget är 30 %

Rotavdraget motsvarar 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, och maxbeloppet är 50 000 kr per person och år. Rotavdraget är skattereduktion, och skatten kan aldrig minska till mindre än 0 kr. Med andra ord kan du aldrig få en större skattereduktion för husarbete än beloppet du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Från och med den 1 juli 2009 gäller fakturamodellen. Detta innebär att du som köpare får din skattelättnad direkt vid köp av en tjänst. Du betalar 70 % av arbetskostnaden till oss, och vi begär resten från Skatteverket.

Arbetsgången

För dig som kund innebär det att du:

  • får preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan
  • får information om utbetalt belopp till oss som utförare från Skatteverket
  • ska söka slutlig skattereduktion i din deklaration.

Vi behöver följande information om dig för att kunna göra ett rotavdrag på fakturan:

  • Namn och personnummer
  • Fastighetsbeteckning

Vill du veta mer om ROT så kan du hitta utförligare information på www.skatteverket.se.