Reklamationsformulär

Här kan du läsa om Klars reklamationspolicy och rapportera ärenden.

Ingen är perfekt – inte vi heller. Vi strävar naturligtvis alltid efter att leverera produkter i perfekt kvalitet. Men tyvärr kan det ändå hända att ett fel inträffar. Men det ser vi till att lösa i så fall! Kontakta oss idag så tar vi tag i ditt ärende. 

Men misströsta inte. Vår allra högsta prioritet är att alla våra kunder är nöjda. Om du upplever att en av våra produkter har ett fel, en brist eller bara någonting som inte lever upp till dina förväntningar så informera oss om detta så att vi så fort som möjligt kan lösa problemet.

När du ska reklamera en produkt så följ vänligen de nedanstående punkterna. När vi mottagit din reklamation så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

Fel och brister

Om du hittar ett fel på en produkt. Installera den INTE förrän du har dokumenterat felet och varit i kontakt med vår kundtjänst. Om du installerar fönstret eller dörren utan överenskommelse och bekräftelse från oss, anses produkten vara godkänd av dig. Om felet är att det saknas ett handtag eller liknande kan du självklart installera elementet utan risk.

OBS! Kvaliteten av produkten (t.ex. utseende, symmetri) kan inte bedömas och testas innan produkten är färdigmonterad enligt våra anvisningar. 

Fotografera felet!

Oavsett när du upptäcker ett fel så se till att du tar bilder på felet! Om vi får bilder som återger felet så är det mycket enklare för oss att planera hur vi ska hjälpa dig.

Följ vår procedur

När du ska reklamera en produkt så följ vänligen de ovanstående punkterna. På det sättet är vi säkra på att vi får den information som vi behöver, och då kan vi behandla din reklamation fortare.

Om du har frågor om vår hantering av reklamationer så tveka inte med att skicka dina frågor till oss. Vi kommer att återkoppla till dig så fort som möjligt.

Vid leverans

När du får dina produkter är det viktigt att du omedelbart kontrollerar hela leveransen för eventuella fel eller brister innan du packar upp dina varor.

När leveransen anländer så ska godset kontrolleras av kunden i samråd med transportören. Vid eventuella skador kategoriseras dessa som "synliga skador". Skriv ner alla typer av transportskador på fraktsedeln som chauffören ber dig skriva under och fyll i vårt reklamationsformulär inom 24 timmar.

Nu kan du packa upp dina produkter och se efter om det finns några "dolda skador" som uppstått under leveransen, det är skador som du inte kan se innan du packar upp produkterna.

Vid dolda skador måste du kontakta oss genom att fylla i vårt reklamationsformulär inom 7 dagar efter leveransen.

Upptäcker du ett fel så är det viktigt att du fyller i vårt reklamationsformulär så fort som möjligt efter att du upptäckte felet. Har du frågor angående reklamation är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss direkt

Om du upptäcker ett fel är det viktigt att du uppmärksammar oss om det så snart som möjligt genom att fylla i vårt reklamationsformulär, helst inom 24 timmar efter att du upptäckt felet. Om du senare upptäcker skador är det svårt att bevisa att de uppstått under transporten. Därför är det viktigt att du omedelbart uppmärksammar oss på det genom att fylla i vårt reklamationsformulär. 

block image
Välkommen 👋 vad kan vi hjälpa dig med?
Vi finns här för att hjälpa dig!

Att köpa nya fönster och dörrar kan verka komplicerat, men vi är här för att göra det enkelt. Om du har några frågor - vi är bara en fråga bort.