Vikten av ordentlig fönsterisolering image

Vikten av ordentlig fönsterisolering

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

Som de flesta av oss vet är fönster husets svagaste punkter, när det kommer till värmeförlust sker ungefär 17 procent av värmeförlusten genom fönstren. Detta kan ske på flera olika sätt i ditt hem:

  1. Via strålning ut genom fönsterrutorna

  2. Luftläckage via springor runt rutor och ram.

  3. Ledning genom fönsterkarmen

  4. Ledning genom varmkant mellan glasen.

En korrekt isolering av fönstren är därför vara en viktig faktor för att minska mängden värme som försvinner ut från ditt hem. Lyckligtvis finns det flera sätt att förbättra denna egenskap.

Hur bra fönstrets tätning är

Som du har läst ovan är den näst största orsaken till värmeförlust att den varma inomhusluften försvinner ut runt själva fönstret och fönsterkarmen. När fönstren åldras kan det bildas luckor i kanterna på grund av att huset sätter sig eller att materialet ständigt expanderar och krymper på grund av fukt och temperaturförändringar. 

För att förbättra hur väl dina fönster och ramar är tätade kan du prova en eller flera av följande åtgärder:

Dessa produkter är flexibla och kan enkelt appliceras runt fönsterkarmen för att täta eventuella luckor som kan ha bildats. Läs gärna Klars artikel om "Tätning av träfönster" för att få tips om hur du gör detta på rätt sätt. En nackdel är att om det mesta av luftläckaget kommer från själva fönsteröppningen kan du behöva täta själva fönstret tillfälligt.

Detta är en annan produkt som effektivt kan användas för att fylla större luckor som har bildats runt en fönsterkarm, och som också har isolerande egenskaper.

En billig produkt som kan appliceras runt både fönsterkarmen och fönsteröppningen och som inte stör fönstrets funktion. Även om den ger en effektiv tätning måste den återigen appliceras med tiden och kan eventuellt skala av färgen och lämna en klibbig rest när den tas bort.

Ett annat självhäftande skummaterial som används för att täta fönster helt och hållet, vilket i bästa fall är en tillfällig lösning.

Dessa tygslangar fyllda med en tung, helst fuktabsorberande ingrediens som ris är billigt och enkelt att göra själv. Lägg dem över fönstrets botten för att effektivt blockera luftväxlingen vid fönsteröppningen. Detta hjälper dock inte för att stoppa eventuella luckor längs kanter eller fönsterkarmen.

Olika typer av glas

Det brittiska “Energy Saving Trust” har visat att värmen försvinner dubbelt så snabbt från ett hem med enkelglas som från ett hem med 2-glas. Graden av glas i dina fönster är alltså avgörande för att uppnå bästa möjliga isolering av fönstren. 

Några sätt att påverka den här funktionen är följande:

  • Fönsterfilm - denna uppsättning innehåller plastfilm som skärs till och fästs på insidan av fönstret med hjälp av värme, vanligtvis från en hårtork. Detta skapar en effektiv tätning och ett extra lager som är avsett att hjälpa till att hålla värmen inne och kall luft ute, men det kommer att synas eftersom det inte är helt genomskinligt.

  • Termogardiner - ett annat sätt att isolera fönstren är att installera en speciell typ av gardin som reflekterar kyla tillbaka utåt. Dessa tunga gardiner kan också hjälpa till att förhindra luftrörelser, men måste vara stängda för att vara effektiva och därmed blockerar de också det naturliga ljuset.

  • Extra glas - Detta innebär att man lägger till en separat, fast panel av isolerande glas på insidan av ett befintligt fönster. Dessa är vanligtvis specialtillverkade för att passa dina fönster och är praktiskt taget omärkliga, vilket gör dem till ett utmärkt val för äldre fastigheter där man vill behålla byggnadens utseende. Dessutom brukar de vara försedda med ventilationsöppningar, vilket gör att du kan kontrollera mängden fuktighet inomhus och minimera risken för kondens.

2- och 3-glas fönster

Utan tvekan är det mest effektiva sättet att förbättra fönsterisoleringen i ditt hem att uppgradera till nya två- eller treglasfönster. Fönster med två eller tre glasrutor åtskilda av isolerande gaskammare är en beprövad framgång när det gäller att minska värmeförlusten i hemmet.

Vad du behöver från nya fönster

Förutom att välja nya fönster med antingen 2- eller 3-glas vill du också se till att fönstren har en överlägsen isoleringsförmåga och är en högkvalitativ produkt som tillåter så lite värmeledning som möjligt genom fönsterkarmen och varmkant. 

Fönsterramar i massivt trä eller med aluminiumbeklädnad, som de som erbjuds av Klar, är utmärkta för att minimera värmeförlusterna. Lägg också märke till bredden på distanslisten, eftersom ett bredare luftrummet mellan glasrutorna marginellt kan öka värmeledningen och den eventuella värmeöverföringen till utsidan.

Vanliga frågor 

Vilken del av fönstret är viktigast för isoleringsförmågan?

Den bästa isoleringen för dina fönster är att välja 3-glas. Flera lager glas som är separerade av gaskamrar har visat sig vara den mest effektiva metoden för att bekämpa värmeförluster i hemmet.

Hur isolerar man fönster för att hålla kylan ute?

För att hålla kylan ute finns det flera saker du kan göra som förbättrar fönstrets isoleringsförmåga. Det är viktigt att rikta in sig på hur fönstret är tätat och hur många lager glas det har. Tätning, fogmassa, polyuretanskum-isolering, tätningslister, fogrep, “drag-ormar”, fönsterisoleringsfilm, termogardiner, extra glasrutor och nya fönster är alla alternativ som kan övervägas.

Är fönsterisoleringskit värda pengarna?

Isolerande fönsterfilm är ett billigt gör-det-själv-verktyg som ger ett extra foder för fönstren, men de är varken en permanent eller den mest effektiva lösningen. Det ger bara mervärde om alla fönster i ditt hem behandlas, och det kan vara ett tidskrävande projekt. Överväg om dina pengar hellre borde läggas på en långvarig och framgångsrik behandling som att byta till 2-glasfönster.