Avtalsvillkor vid leverans till konsument (Klarfönster):

Följande avtalsvillkor uppdateras kontinuerligt och gäller för alla köp från Klarfönster AB.

Klarfönster AB, Org nr. 559216-8347, KKlarfönster AB NASARET 10 432 65 VÄRÖBACKA

1. Beställning

Alla artiklar/beställningar som beställts på Klarfönsters hemsida via Hemsupporten är tillverkade och baserade på kundens specifika mått och skräddarsydda efter kundens individuella behov och önskemål. Det är kundens ansvar att se till att allt utom mått på orderbekräftelsen överensstämmer med den produkt som beställts. Artikelorder och produktion startas direkt efter beställning för att säkerställa 6-8 veckors leverans. En beställning av särskilda mått kan inte ändras efter beställning. Vid beställning inklusive montage åligger måttansvaret hos Klarfönster.

En annullering av en order kan endast göras fram till 12 timmar efter beställningen, och avbokningsavgiften är 50 % av det totala beloppet. Om avbokning sker efter 12 timmar från beställning kommer hela beloppet för beställningen att behöva betalas. 

För att annullera beställningen så måste du skriftligen meddela kundtjänst på [email protected] och uppge ditt ordernr. Detta måste efterföljande bekräftas av Klarfönster via e-post för att vara giltigt.

2.1 Hantering av kundens personuppgifter

Vår hantering av personuppgifter sker med stöd av den gällande dataskyddslagstiftningen (GDPR) och är nödvändig för fullgörande av avtalet. Hanteringen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt köpeavtalet. Vi hanterar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet. Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi hanterar och att kontrollera om de är korrekta. Vi hanterar dina uppgifter under den period som vi har en pågående kundrelation fram tills dess att varorna är levererade, monterade och betalade samt en period om 10 år och därefter en tid om 12 månader i syfte att kunna hantera ev. reklamations- och garantiärenden. Du kan när som helst kontakta oss om detta på [email protected].

2. Betalning 

Om du har beställt produkter via hembesök inklusive montage så betalar du 20 % i handpenning och resterande belopp när montaget är klart. Klarfönster kommer att genomföra en sedvanlig kreditundersökning. Kredittiden är 14 dagar netto.

3. Orderbekräftelse och annullering

 När varorna är beställda så kommer en orderbekräftelse att skickas till dig via e-post. Om du inte får din orderbekräftelse kort efter att du har genomfört din beställning på den e-postadress du angav, vänligen kontakta Klarfönster på tel. 018-8008138 eller på [email protected].

OBS! Det är kundens ansvar att se till att allt utom mått på orderbekräftelsen överensstämmer med den produkt som ska beställas. Artikelorder och produktion startas direkt efter en genomförd beställning för att säkerställa 6-8 veckors leverans. Kunden kan inte ändra sin bekräftade order. En annullering av en order kan endast göras fram till 12 timmar efter beställningen, med en avbokningsavgift på 50 % av det totala beloppet. Om avbokning sker efter 12 timmar från beställning, kommer hela beloppet för beställningen att behöva betalas. För att annullera beställningen måste du via e-post kontakta Klarfönsters kundservice på [email protected] och uppge ditt ordernummer.

OBS! Hos Klarfönster förbehåller vi oss rätten att tolerera en liten felmarginal på 2 mm på alla våra produkter. Detta innebär att köparen samtycker till att det kan finnas fall där produktmåtten i orderbekräftelsen avviker med upp till 2 mm från de faktiska produktmåtten.

4. Leverans- och fraktregler

Vid köp från Klarfönster inklusive montage kommer du som kund bli kontaktad av ansvarande montageteam minst 1 vecka innan montaget förväntas påbörja. Produkterna är gjorda på särskilda mått, och därför är den leveranstid som anges i orderbekräftelsen alltid endast vägledande.

Klarfönster är vid föremål för förseningar som orsakats av force majeure, krig, lockout, transportstörningar, maskinhaveri samt material-, orderhanterings- och fabrikationsfel inte skadeståndsansvariga. Skadestånd kan, oaktat motiveringen, maximalt uppgå till motsvarighet av värdet av den inköpta produkten och kan endast ske enligt föregående avtal med Klarfönster. Klarfönster frånsäger sig alla indirekta kostnader till följd av eventuella förseningar, inklusive eventuella kostnader för tredje man.

Vid köp från Klarfönster inklusive montage kommer ansvarig montör med fönstren vid en tidpunkt enligt överenskommelse med köparen.

Vi levererar vår färdigmonterade produkt till hela Sverige med undantag av öar utan bro till fastlandet.

Krävs specialtransport till köparens hemadress, som inte kan nås via bro ifrån fastlandet, ansvarar köparen för att samordna och transportera ansvarigt montörsteam och material till sin hemadress.
I det senare fallet kommer ansvarigt montörsteam att infinna sig på en destination vid närmaste svenska hamn på fastlandet, efter överenskommelse med köparen. Köparen måste, senast i samband med ordergodkännandet, även kontakta Klarfönster antingen via e-post eller telefon för att göra en överenskommelse gällande därom.

5. Transportskada och/eller andra allmänna skador

Transportskador eller andra skador/fel åligger ansvarig montör att reklamera åkare. Köpare har inget ansvar gällande transportskador. En konsument hos Klarfönster köper en vara, monterad och klar, och allt handhavande av material fram till dess ansvarar Klarfönster för.

6. Ångerrätt och returer

Klarfönster erbjuder ingen ångerrätt, eftersom alla våra produkter tillverkas på specialmått.
 
Alla produkter som beställs från Klarfönster är specialtillverkade enligt köparens individuella önskemål och behov och byggda enligt specifikationer och särskilda mått. För att säkerställa snabbast möjliga produktionsprocess, och därmed även kortast möjliga leveranstid, använder Klarfönster ett toppmodernt och helt automatiserat orderhanteringssystem som säkerställer att produktionen påbörjas omedelbart efter att köparen har genomfört sin beställning. Av ovanstående skäl accepterar köparen av varor hos Klarfönster att ångerrätten är begränsad till att köparen inte kan ändra sin bekräftade order.

En annullering av en order kan endast göras fram till 12 timmar efter beställningen, och avbokningsavgiften är 50 % av det totala beloppet. Om avbokning sker efter 12 timmar från beställning så kommer hela beloppet för beställningen att behöva betalas. För att annullera beställningen måste du kontakta Klarfönsters kundservice via e-post på [email protected] och uppge ditt ordernummer (se avsnitt 3: Orderbekräftelse och annullering).

7. Garanti- och garantibestämmelser

Konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen påverkas inte av följande garantibestämmelser.
 
Klarfönster ger 10 års produktgaranti på alla produkter samt 3 års garanti på montage. www.klarfonster.se/garanti

Om en av våra produkter mot förmodan är felaktig så kan köparen reklamera i enlighet med gällande svensk lagstiftning när som helst. Det är naturligtvis ett krav att reklamationen är motiverad och att felet inte uppkommit till följd av felaktig användning eller vård.

Produktens garanti gäller endast fabriksmålade element och kräver att beläggningen kontinuerligt underhålls i samband med skador och nedbrytning av färg. Produktgarantin täcker efter Klarfönsters bedömning att Klarfönster antingen reparerar eller byter ut varan till en ny, motsvarande vara.  Monteringsarbete och relaterade kostnader täcks inte av garantin.
 
Målningsarbete samt mindre defekter i fönsterrutor måste bedömas från ett avstånd på minst 1 meter. Tvåglasfönster måste bedömas från ett avstånd på minst 3 meter sett inifrån, och detta ska göras med diffust ljus (t.ex. dagsljus i mulet väder), utan direkt solljus eller artificiellt ljus enligt definition i "SS184280:2013: Visuella defekter i ytskikt hos industriellt belagda byggvaror av trä".

Om Klarfönster ersätter med en ny produkt så täcks inte eventuella monteringskostnader, kostnader för tredje man eller andra följdkostnader.
 
I de fall då Klarfönster skickar en servicepartner till adressen för att åtgärda en skada så är det köparens ansvar att befinna sig på adressen. Om köparen inte är närvarande enligt överenskommelse så kommer vår servicepartner att lämna adressen utan att åtgärda problemet, och köparen kommer att faktureras kostnaden för förgäves körning. När vår servicepartner har åtgärdat en skada så anses ärendet ha avslutats. Skulle köparen mot förmodan inte vara nöjd med resultatet så är köparen skyldig att uppmärksamma Klarfönster och/eller servicepartnern om detta innan servicepartnern lämnar adressen så att servicebesöket kan slutföras enligt överenskommelse.

8. Produktändringar och reservationer

De mått som anges i webbshoppen anges alltid som de yttre dimensionerna av produkterna och återges som bredd x höjd i cm.  

Hos Klarfönster utvecklar vi våra produkter kontinuerligt. Därför förbehåller vi oss rätten att – när som helst och utan förvarning – ändra utformningen av våra produkter och materialvalet. Beställda artiklar kommer alltid att utföras enligt gällande standarder hos Klarfönster då beställningen och produktionen sker. Således är varor som beställts vid olika tidpunkter inte nödvändigtvis utförda enligt samma direktiv och är därför inte nödvändigtvis identiska. Om köparen tidigare har beställt artiklar från Klarfönster och vill att en ny beställning ska följa denna/dessa, vänligen kontakta oss via [email protected] eller på telefon på 018-8008138 innan den gällande tidsfristen löper ut (se avsnitt 3:  Orderbekräftelse och ändringar/avbokningar).

9. Priser 

Alla priser på våra produkter uppges i SEK, inklusive moms, men exklusive fraktkostnader. När köparen har valt sina produkter så kommer köparen att kunna se priset på frakten innan köparen bekräftar sin beställning. Fraktpriset uppges i SEK inklusive moms. Som standard lägger vi till 998 SEK på ordern för leverans till fastlandet och öar med bro till fastlandet.

OBS! De priser som gäller för köparen är de som anges vid tidpunkten för beställningen.

Hushållsnära tjänster/ROT-avdrag tillämpas via fakturamodellen. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning efter det preliminära ROT-avdraget som anges vid aktuellt köpeavtal, till följd av lagändring eller annat förhållande som inte Klarfönster kan påverka, äger Klarfönster rätt att i efterhand fakturera kund för uteblivet ROT-avdrag. Detta gäller även att ifall Klarfönster skulle komma bli återbetalningsskyldig för att av Skatteverket utbetalt ROT-avdrag hänfört till kund.

10. Dimensioner, design, material och montering

För montering av alla Klarfönsters produkter, se Installationsinstruktioner på www.klarfönster.se/montage-AF-fonster-och-dorrar.

11. Tvister

Om du som köpare har något klagomål rörande ditt köp hos Klarfönster, vänligen kontakta oss på [email protected] eller via telefon på 018-8008138..
 
Tvister rörande avtal mellan Klarfönster och köpare ska i den mån parterna ej kan komma överens lösas av svensk domstol.

Senast uppdaterad den 11.05.2020.

Köpvillkor

2.1 Företagsinformation
www.klarfonster.se tillhandahålls av Klarfönster AB med Org nummer 559216-8347. Information och bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse

2.2 Priser
Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar

2.3.1 Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

OBS! Har du valt banköverföring, räknar vi med att du betalar 50% av kostnaden i förväg, för att sätta igång produktionen.

Betalningsuppgifter hittar du här: SEB – BG: 5419-9864 – IBAN nr: SE0450000000051531026125 – SWIFT kod: ESSESESS

2.3.2 Kortbetalning
Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

7. Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Klarfönster AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

8. Kontakt och kundtjänst
Kontaktuppgifter: [email protected],  tel 018-8008138.

9. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig
10.1 Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse
10.2 Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet
10.3 Klagomål
Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner HÄR
10.4 Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling
Klarfönster AB, org. nr. 559216-8347, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.klarfonster.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Klarfönster AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):
• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
• För att hantera eventuella returer.
• För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Klarfönster AB:s erbjudanden och tjänster.
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Klarfönster AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.
Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Klarfönster AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Klarfönster AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Klarfönster AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Klarfönster AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Klarfönster AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.
Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Klarfönster AB via [email protected] Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Klarfönster AB:s berättigade intressen.
• Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via [email protected] eller 08-657 61 00.