Avtalsvillkor vid leverans till konsument (Klarfönster):

Följande avtalsvillkor uppdateras kontinuerligt och gäller för alla köp från Klarfönster AB.

Klarfönster AB, Org nr. 559216-8347, Klarfönster AB Box 27 443 21 Lerum

1. Beställning

Alla artiklar/beställningar som beställts på Klarfönsters hemsida via Hemsupporten är tillverkade och baserade på kundens specifika mått och skräddarsydda efter kundens individuella behov och önskemål. Det är kundens ansvar att se till att allt utom mått på orderbekräftelsen överensstämmer med den produkt som beställts. Artikelorder och produktion startas direkt efter beställning för att säkerställa 5 veckors leverans. En beställning av särskilda mått kan inte ändras efter beställning. Vid beställning inklusive montage åligger måttansvaret hos Klarfönster.

En annullering av en order kan endast göras fram till 12 timmar efter beställningen, och avbokningsavgiften är 50 % av det totala beloppet. Om avbokning sker efter 12 timmar från beställning kommer hela beloppet för beställningen att behöva betalas. 

För att annullera beställningen så måste du skriftligen meddela kundtjänst på [email protected] och uppge ditt ordernr. Detta måste efterföljande bekräftas av Klarfönster via e-post för att vara giltigt.

2.1 Hantering av kundens personuppgifter

Vår hantering av personuppgifter sker med stöd av den gällande dataskyddslagstiftningen (GDPR) och är nödvändig för fullgörande av avtalet. Hanteringen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden enligt köpeavtalet. Vi hanterar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet. Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi hanterar och att kontrollera om de är korrekta. Vi hanterar dina uppgifter under den period som vi har en pågående kundrelation fram tills dess att varorna är levererade, monterade och betalade samt en period om 10 år och därefter en tid om 12 månader i syfte att kunna hantera ev. reklamations- och garantiärenden. Du kan när som helst kontakta oss om detta på [email protected].

2. Betalning

Om du har beställt produkter via hemsupporten inklusive montage så betalar du först när montaget är klart. Klarfönster kommer att genomföra en sedvanlig kreditundersökning. Du som kund kommer att faktureras när montaget har startat och kredittiden är 10 dagar netto.

3. Orderbekräftelse och annullering

 När varorna är beställda så kommer en orderbekräftelse att skickas till dig via e-post. Om du inte får din orderbekräftelse kort efter att du har genomfört din beställning på den e-postadress du angav, vänligen kontakta Klarfönster på tel. 0241-777700 eller på [email protected].

OBS! Det är kundens ansvar att se till att allt utom mått på orderbekräftelsen överensstämmer med den produkt som ska beställas. Artikelorder och produktion startas direkt efter en genomförd beställning för att säkerställa 5 veckors. Kunden kan inte ändra sin bekräftade order. En annullering av en order kan endast göras fram till 12 timmar efter beställningen, med en avbokningsavgift på 50 % av det totala beloppet. Om avbokning sker efter 12 timmar från beställning, kommer hela beloppet för beställningen att behöva betalas. För att annullera beställningen måste du via e-post kontakta Klarfönsters kundservice på [email protected] och uppge ditt ordernummer.

OBS! Hos Klarfönster förbehåller vi oss rätten att tolerera en liten felmarginal på 2 mm på alla våra produkter. Detta innebär att köparen samtycker till att det kan finnas fall där produktmåtten i orderbekräftelsen avviker med upp till 2 mm från de faktiska produktmåtten.

4. Leverans- och fraktregler

På Klarfönster har vi åtagit oss att påbörja montage av en produkt inom 5 veckor. Du som kund kommer att bli kontaktad av ansvarande montageteam minst 1 vecka innan montaget förväntas påbörjas. Produkterna är gjorda på särskilda mått, och därför är den leveranstid som anges i orderbekräftelsen alltid endast vägledande.

Klarfönster är vid föremål för förseningar som orsakats av force majeure, krig, lockout, transportstörningar, maskinhaveri samt material-, orderhanterings- och fabrikationsfel inte skadeståndsansvariga. Skadestånd kan, oaktat motiveringen, maximalt uppgå till motsvarighet av värdet av den inköpta produkten och kan endast ske enligt föregående avtal med Klarfönster. Klarfönster frånsäger sig alla indirekta kostnader till följd av eventuella förseningar, inklusive eventuella kostnader för tredje man.

Vid köp från Klarfönster inklusive montage kommer ansvarig montör med fönstren vid en tidpunkt enligt överenskommelse med köparen.

Vi levererar vår färdigmonterade produkt till hela Sverige med undantag av öar utan bro till fastlandet.

Krävs specialtransport till köparens hemadress, som inte kan nås via bro ifrån fastlandet, ansvarar köparen för att samordna och transportera ansvarigt montörsteam och material till sin hemadress.
I det senare fallet kommer ansvarigt montörsteam att infinna sig på en destination vid närmaste svenska hamn på fastlandet, efter överenskommelse med köparen. Köparen måste, senast i samband med ordergodkännandet, även kontakta Klarfönster antingen via e-post eller telefon för att göra en överenskommelse gällande därom.

5. Transportskada och/eller andra allmänna skador

Transportskador eller andra skador/fel åligger ansvarig montör att reklamera åkare. Köpare har inget ansvar gällande transportskador. En konsument hos Klarfönster köper en vara, monterad och klar, och allt handhavande av material fram till dess ansvarar Klarfönster för.

6. Ångerrätt och returer

Klarfönster erbjuder ingen ångerrätt, eftersom alla våra produkter tillverkas på specialmått.
 
Alla produkter som beställs från Klarfönster är specialtillverkade enligt köparens individuella önskemål och behov och byggda enligt specifikationer och särskilda mått. För att säkerställa snabbast möjliga produktionsprocess, och därmed även kortast möjliga leveranstid, använder Klarfönster ett toppmodernt och helt automatiserat orderhanteringssystem som säkerställer att produktionen påbörjas omedelbart efter att köparen har genomfört sin beställning. Av ovanstående skäl accepterar köparen av varor hos Klarfönster att ångerrätten är begränsad till att köparen inte kan ändra sin bekräftade order.

En annullering av en order kan endast göras fram till 12 timmar efter beställningen, och avbokningsavgiften är 50 % av det totala beloppet. Om avbokning sker efter 12 timmar från beställning så kommer hela beloppet för beställningen att behöva betalas. För att annullera beställningen måste du kontakta Klarfönsters kundservice via e-post på [email protected] och uppge ditt ordernummer (se avsnitt 3: Orderbekräftelse och annullering).

7. Garanti- och garantibestämmelser

Konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen påverkas inte av följande garantibestämmelser.
 
Klarfönster ger 10 års produktgaranti på alla produkter samt 3 års garanti på montage. www.klarfonster.se/garanti

Om en av våra produkter mot förmodan är felaktig så kan köparen reklamera i enlighet med gällande svensk lagstiftning när som helst. Det är naturligtvis ett krav att reklamationen är motiverad och att felet inte uppkommit till följd av felaktig användning eller vård.

Produktens garanti gäller endast fabriksmålade element och kräver att beläggningen kontinuerligt underhålls i samband med skador och nedbrytning av färg. Produktgarantin täcker efter Klarfönsters bedömning att Klarfönster antingen reparerar eller byter ut varan till en ny, motsvarande vara.  Monteringsarbete och relaterade kostnader täcks inte av garantin.
 
Målningsarbete samt mindre defekter i fönsterrutor måste bedömas från ett avstånd på minst 1 meter. Tvåglasfönster måste bedömas från ett avstånd på minst 3 meter sett inifrån, och detta ska göras med diffust ljus (t.ex. dagsljus i mulet väder), utan direkt solljus eller artificiellt ljus enligt definition i "SS184280:2013: Visuella defekter i ytskikt hos industriellt belagda byggvaror av trä".

Om Klarfönster ersätter med en ny produkt så täcks inte eventuella monteringskostnader, kostnader för tredje man eller andra följdkostnader.
 
I de fall då Klarfönster skickar en servicepartner till adressen för att åtgärda en skada så är det köparens ansvar att befinna sig på adressen. Om köparen inte är närvarande enligt överenskommelse så kommer vår servicepartner att lämna adressen utan att åtgärda problemet, och köparen kommer att faktureras kostnaden för förgäves körning. När vår servicepartner har åtgärdat en skada så anses ärendet ha avslutats. Skulle köparen mot förmodan inte vara nöjd med resultatet så är köparen skyldig att uppmärksamma Klarfönster och/eller servicepartnern om detta innan servicepartnern lämnar adressen så att servicebesöket kan slutföras enligt överenskommelse.

8. Produktändringar och reservationer

De mått som anges i webbshoppen anges alltid som de yttre dimensionerna av produkterna och återges som bredd x höjd i cm.  

Hos Klarfönster utvecklar vi våra produkter kontinuerligt. Därför förbehåller vi oss rätten att – när som helst och utan förvarning – ändra utformningen av våra produkter och materialvalet. Beställda artiklar kommer alltid att utföras enligt gällande standarder hos Klarfönster då beställningen och produktionen sker. Således är varor som beställts vid olika tidpunkter inte nödvändigtvis utförda enligt samma direktiv och är därför inte nödvändigtvis identiska. Om köparen tidigare har beställt artiklar från Klarfönster och vill att en ny beställning ska följa denna/dessa, vänligen kontakta oss via [email protected] eller på telefon på 0241-777700 innan den gällande tidsfristen löper ut (se avsnitt 3:  Orderbekräftelse och ändringar/avbokningar).

9. Priser och prispolitik

Alla priser på våra produkter uppges i SEK, inklusive moms, men exklusive fraktkostnader. När köparen har valt sina produkter så kommer köparen att kunna se priset på frakten innan köparen bekräftar sin beställning. Fraktpriset uppges i SEK inklusive moms. Som standard lägger vi till SEK 500 på ordern för leverans till fastlandet och öar med bro till fastlandet.

OBS! De priser som gäller för köparen är de som anges vid tidpunkten för beställningen.

Hushållsnära tjänster/ROT-avdrag tillämpas via fakturamodellen. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning efter det preliminära ROT-avdraget som anges vid aktuellt köpeavtal, till följd av lagändring eller annat förhållande som inte Klarfönster kan påverka, äger Klarfönster rätt att i efterhand fakturera kund för uteblivet ROT-avdrag. Detta gäller även att ifall Klarfönster skulle komma bli återbetalningsskyldig för att av Skatteverket utbetalt ROT-avdrag hänfört till kund.

10. Dimensioner, design, material och montering

För montering av alla Klarfönsters produkter, se Installationsinstruktioner på www.klarfönster.se/montage-AF-fonster-och-dorrar.

11. Tvister

Om du som köpare har något klagomål rörande ditt köp hos Klarfönster, vänligen kontakta oss på [email protected] eller via telefon på 0241-777700.
 
Tvister rörande avtal mellan Klarfönster och köpare ska i den mån parterna ej kan komma överens lösas av svensk domstol.

Senast uppdaterad den 10.11.2019.