Avtalsvillkor vid leverans till konsument (Klarfönster):

Följande avtalsvillkor uppdateras kontinuerligt och gäller för alla köp från Klarfönster AB.

Klarfönster AB, Org nr. 559216-8347, Klarfönster AB NASARET 10 432 65 VÄRÖBACKA

 

För konsumenter Dessa villkor uppdateras regelbundet och är alltid giltiga för alla köp hos Klarfönster AB. Senast uppdaterad 26.02.2021

1) Beställningsförfarande

Alla artiklar/beställningar som beställts på Klarfönsters hemsida är tillverkade och baserat på kundens egna mått och skräddarsydda efter individuella behov och önskemål från våra kunder (Observera att vi förbehåller oss rätten att tolerera en smärre felmarginal på 2 mm). Det är kundens ansvar att se till att orderbekräftelsen överensstämmer med den produkt som beställts. Eftersom alla produkter tillverkas på särskilda mått från kunden, finns det ingen ångerrätt. Artikelorder och produktion startas direkt efter beställning för att säkerställa 2 veckors leverans. En beställning av särskilda mått kan inte ändras efter beställning. Detta gäller vid beställning enbart av fönster. Vid beställning med montage ligger måttansvaret på Klarfönster.

Annullering av en order kan endast göras fram till 12 timmar efter boknings-och Avbokningsavgiften är 50% av det totala beloppet; om avbokning sker efter 12 timmar från beställning, kommer hela beloppet för beställningen att betalas. 

För att annullera beställningen, måste du skriftligen meddela kundtjänst på [email protected] med Ordernr. och detta måste efterföljande bekräftas av Klarfönster, även per mail, för att vara giltligt.

Varorna du vill beställa läggs till i kundvagnen genom att klicka på “Lägg i kundvagn” bredvid det enskilda föremålet. Genom att klicka på “Korg” kan du när som helst se varorna du har lagt i kundvagnen samt priset på varorna. När du är klar med att välja de artiklar du vill ha och när du har godkänt dessa villkor fortsätter du till betalningssidorna där du kan slutföra beställningen och slutföra betalningen. Du kan avbryta köpet till dess att du har slutfört betalningen. OBS: En beställning på specialstorlekar kan endast ändras genom att skicka ett mejl till oss på e-postadressen [email protected] och måste därefter bekräftas av Klarfönster AB, även via e-post, för att vara giltigt. Som utgångspunkt debiteras en standardavgift på SEK 300 för ändringar av en beställning som redan har initierats, förutom att det kan finnas några extra kostnader för ändringen.


 

2) Betalningsmetoder och behandling av personuppgifter 

Privatpersoner kan betala med kreditkort (VISA, Mastercard). Företag med registrerat organisationsnummer kan betala med kreditkort eller via banköverföring. - Betalning med kreditkort (privatpersoner och företag): Alla betalningar till Klarfönster AB via webbplatsen https://klarfonster.se/ görs med ett betalkort via en säker, krypterad anslutning via 3D Secure. Betalning sker via Bambora Epay, och det använda betalningssystemet uppfyller därför mycket strikta säkerhetskrav, som inkluderar kan kännas igen av den gröna stängda låsikonen i webbläsarens statusfält. I betalningsmodulen anger du kortinformation, inklusive kortnummer, kortinnehavarens namn, utgångsdatum och kontrollsiffror. Rensa fönster lagrar inte information om ditt betalkort, och när betalningen är klar raderar Bambora också all information.

 

Försäljning till minderåriga:

 

Köpeavtal med minderåriga kan endast genomföras med godkännande av föräldrar eller vårdnadshavare. Bindande köpeavtal kan endast ingås med personer över 18 år. Kreditköp kan endast göras av personer över 18 år.

 

Betalning av varor:

 

När du gör din beställning och slutför betalningen online tar vi automatiskt ut 50% av det totala beloppet på ditt konto. De återstående 50% dras bara av i samband med den slutliga leveransen av dina varor och fakturering. Om du ändrar kontonummer eller får ett nytt betalkort under tiden mellan beställningen för avsändning, eller om det på annat sätt ändras dina kort och kontouppgifter, så att det förfallna beloppet inte kan dras av enligt samma information som var giltig vid beställning, är du skyldig att omedelbart meddela Klarfönster AB och samtidigt komma överens om hur du måste betala före leveranstidpunkten. Om beloppet inte kan dras av från det konto du har angett i samband med beställningen, och om du inte har betalat på något annat sätt före leveranstidpunkten, har Klarfönster AB rätt att antingen välja att köpa köpeavtalet enligt överenskommelse eller att säga upp köpeavtalet helt och behålla varorna. I det senare fallet återbetalas det förbetalda beloppet omedelbart till köparen. Den personliga informationen du lämnar i samband med din beställning används endast i den utsträckning som är nödvändig för genomförandet av beställningen och informationen kommer därför inte att vidarebefordras till tredje part. Behandlingen av personlig information sker annars i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning vid varje given tidpunkt, och Klarfönster AB är i detta sammanhang personuppgiftsansvarig och databehandlare. Den personliga informationen registreras hos Klarfönster AB och lagras i högst fem år, varefter den raderas.

 

Betalning via banköverföring (erbjuds endast företag med registrerat organisationsnummer):

 

Om du väljer att betala för din beställning via banköverföring måste du också betala 50% av orderbeloppet innan vi startar produktionen. Strax efter att du har slutfört beställningen kommer du automatiskt att få en orderbekräftelse via e-post. I detta hittar du detaljerna om hur du gör betalningen. Vi kommer kontinuerligt att hålla dig informerad om status för din beställning via e-post och i slutet av processen, när din beställning är klar hos oss, kommer du att få ett e-postmeddelande där informationen om hur du slutför den sista hälften av betalningen kommer att visas. Vid sen betalning kommer 2% ränta och en påminnelseavgift på 100 DKK att debiteras.

 

Betalningsuppgifter hittar du här: SEB – BG: 5419-9864

 

3) Inlämning av orderbekräftelse 

När varorna har beställts skickas en orderbekräftelse till dig via e-post. Om du inte får din beställningsbekräftelse strax efter att du har gjort beställningen på den angivna e-postadressen, vänligen kontakta Klarfönster på telefon 018-8008138 eller på [email protected] Beställningsbekräftelsen innehåller bl.a. följande information:

 

 • Ordernummer
 • Köparens namn och adress
 • Leveransadress
 • Inköpsdatum (transaktionsdatum)
 • Förväntad leveranstid
 • Detaljerad beskrivning av de beställda varorna
 • Det totala beloppet som ska betalas i SEK. inkl. moms
 • Vilken betalningsmetod som valts
 • Transaktionsvaluta
 • Att / om betalningen har genomförts (Beroende på betalningsmetod)
 • Återgivning av dessa villkor

 

Det är alltid kundens ansvar att se till att orderbekräftelsen matchar den produkt du vill beställa. Om kunden vill ändra i en bekräftad beställning kan detta göras upp till 48 timmar efter att orderbekräftelsen har mottagits genom att kontakta Klarfönster kundtjänst på telefon 018-8008138 eller på [email protected] Ändringar som skickas senare än 48 timmar efter mottagandet av orderbekräftelsen debiteras en avgift på 300 samt eventuella extra kostnader i samband med ändringen.

 

OBS! Hos Klarfönster, förbehåller vi oss rätten att tolerera en liten felmarginal på 2 mm, på alla våra produkter. Detta innebär att köparen samtycker till att det kan finnas fall där produkt måtten i orderbekräftelsen avviker med upp till 2mm på de faktiska produkt måtten.

 

4) Prispolicy 

Alla priser för de enskilda produkterna anges i SEK. inkl. Moms, men exkl. Moms fraktkostnader. När du väl har valt dina produkter kommer du att kunna se priset på frakten i orderöversikten, innan du gör din slutliga beställning. Priset anges i SEK inkl. MOMS. Som standard lägger vi till 499 kr i beställningen och för beställningar över 10 000 kr är frakt gratis. Vi levererar i hela Sverige. I det senare fallet kommer ordern att levereras till närmaste hamnkontor. Vi har inte möjlighet att sälja våra produkter utomlands.

 

OBS! De priser som gäller för köparen är de priser som anges vid tidpunkten för beställningen. Priserna är dagliga priser.

 

Under tiden för våra kampanjer kan man ej nyttja övriga rabattkoder. Detta betyder att man under gällande kampanj endast kan använda sig av de redan satta rabatterna som finns i våran webshop.

 

5) Mätförklaring etc. 

Dimensionerna du behöver ange är alltid elementens externa ramdimensioner. Vi är alltid ansvariga för kvaliteten på våra produkter, men genomför kontinuerlig produktutveckling - och vi förbehåller oss därför rätten när som helst och utan föregående meddelande att ändra design och layout på våra produkter samt att göra ändringar i materialval. Beställda varor kommer alltid att produceras i enlighet med de standarder för produktion som gäller vid varje tidpunkt vid beställningstillfället. Objekt som kan beställas vid ett senare tillfälle utförs därför inte nödvändigtvis enligt exakt samma riktlinjer och är därför inte nödvändigtvis helt identiska.

 

Monteringen skall utföras yrkesmässigt korrekt, vilket betyder att all montering skall ske med lämpliga skruvar, det skall användas korrekt och klossar ska läggas i alla hörn och under mittposter. Alla sidokarmar skall monteras räta och lodrätt (i båda leden), övre- och underkarmen skall vara vågräta och vid aluminiumbottenkarmen måste det finnas stöd per varje 300mm. Diagonalmåttet skall vara samma och där skall klotsarna monteras bakom alla fästen.

 

6) Frakt 

De inköpta varorna skickas av speditören till den leveransadress som anges i orderbekräftelsen, men endast till vagnens kant. Köparen, eller hans ställföreträdare, måste vara närvarande vid leveransen. Leverans anses vara fullbordad när de inköpta varorna har lossats från vagnens kant vid leveransadressen eller lossats direkt utanför leveransadressen. Det är köparen som bär risken för att en fullastad lastbil kan komma fram till den angivna leveransadressen. Väntetid, misslyckade leveransförsök eller onödig förlängning av lossningstiden, vilket beror på köparens omständigheter, debiteras köparen enligt rederiets tillämpliga priser. Om transportören inte kan kontakta kunden per telefon enligt överenskommelse vid leveransen förbehåller vi oss rätten att placera pallen med varorna där vi finner det mest lämpligt. Tydliga fönster måste meddelas i god tid (2 veckor före leverans) när beställningen ska levereras med en liten lastbil.

 

Priser för leverans:

 • För beställningar överstigande 10 000 SEK är frakt gratis.
 • För beställningar under 10 000 SEK kostar frakt 998 SEK.
 • Startavgift (kranleverans) = 880 SEK + moms.

 

Klarfönster är vid föremål för förseningar som orsakats av force majeure, krig, lock-out, transportstörningar, maskinhaveri, material-, orderhantering- och fabrikationsfel, inte skadestånds ansvariga. Skadestånd kan, oaktat motiveringen, vara en maximal motsvarighet till värdet av den inköpta produkten och får endast göras genom ett tidigare avtal med Klarfönster. Klarfönster frånsäger sig alla indirekta kostnader till följd av eventuella förseningar, inklusive eventuella kostnader för tredje man.

 

7) Transportskada och/eller andra allmänna skador

Transportskador eller andra skador/fel ska meddelas till Klarfönster på [email protected]  omedelbart efter/så snart som möjligt efter att leveransen har ägt rum. Köparen uppmanas att kontrollera alla varor för skada innan mottagningsbevis vid leverans, tillsammans med föraren. Detta innebär att kontrollera om förpackningen är trasig eller om det finns andra synliga tecken på skada och om det beställda antalet enheter motsvarar den levererade. För synlig försämring eller skada på varor bör mottagaren annonsera omedelbart efter mottagandet av beställningen.

 

 Vi uppmuntrar reklamation av transportskador och/eller synliga skador på produktionen vid mottagandet, omedelbart och senast inom 7 dagar från mottagandet av beställningen.

 

 I händelse av skada, tar ni emot ordern och skriver ev. reservationer på fraktsedeln och vänligen kontakta Klarfönster på [email protected] eller på telefon 018-8008138 så snart som möjligt.

 

Vi rekommenderar att du tar emot beställningen trots skadan (dock med förbehåll för fraktsedeln), eftersom Omleveransen sker på din bekostnad. 

OBS! Bilder av skadan bör tas innan uppackning. Kunden ska alltid dokumentera en skada innan en produkt är installerad!

 

8) Leverancer  

Levering vil ske på det tidspunkt, der er angivet i ordrebekræftelsen. Produkterne er fremstillet på specialmål og derfor er leveringstidspunktet altid kun vejledende. Levering betragtes som rettidig, hvis den sker senest 4 uger efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringsdato. Klarfönster tager forbehold for enhver forsinkelse, der skyldes force majeure, krig, lock-out, transportforstyrrelser, maskinhavari, materiale-, ordrebehandlings- og fabrikationsfejl. Skadeserstatning kan, uanset begrundelsen, maksimalt svare til det købte produkts værdi, og kan kun ske efter forudgående aftale med Klarfönster.  

 

Vi har möjlighet att leverera i hela Sverige, såväl som icke-överbryggade öar, där köparen måste betala en fraktavgift på 1500 kr för leverans direkt till bostaden på den icke överbryggade ön i fråga.

 

OBS! Som en följd av eskaleringen i spridningen av Coronavirus (Covid-19) förbehåller vi oss rätten att leverera din beställning. Meddela kundtjänst i god tid om du är i karantän eller inte vill ha kontakt med föraren i samband med din kommande leverans.

 

8) Leveranser

Leverans sker vid den tid som anges i orderbekräftelsen. Produkterna är gjorda efter speciella mått och därför är leveranstiden alltid bara vägledande. Leverans anses vara aktuell om det sker senast fyra veckor efter leveransdatumet som anges i orderbekräftelsen. Rensa fönster är föremål för eventuella fördröjningar på grund av force majeure, krig, låsning, transportstörningar, maskinstopp, material, orderhantering och tillverkningsfel. Skadestånd kan, oavsett orsak, maximalt motsvara värdet på den köpta produkten och kan endast göras efter överenskommelse med Klarfönster AB.

Vi levererar vår färdigmonterade produkt till hela Sverige med undantag av öar utan bro till fastlandet.

OBS: Som ett resultat av eskaleringen i spridningen av Coronavirus (Covid-19) förbehåller vi oss rätten att leverera din beställning. Meddela kundtjänst i god tid i förväg om du är i karantän eller inte vill ha kontakt med föraren i samband med din kommande leverans.

 

9) Ångerrätt och returrätt 

Klarfönster erbjuder ingen ångerrätt, eftersom alla våra produkter tillverkas på specialmått.

 

Alla föremål som beställs från Klarfönster är specialtillverkade enligt köparens individuella önskemål och behov enligt köparens specifikationer och särskilda mått. För att säkerställa snabbast möjliga produktionsprocess, och därmed även kortast möjliga leveranstid, använder Klarfönster ett toppmodernt och helt automatiserat orderhanteringssystem som säkerställer att produktionen påbörjas omedelbart efter att köparen har gjort sin Beställning.

 

Ångerrätt vid köp av standardvaror (komponenter som handtag, cylindrar och liknande)

 

Det är alltid 14 dagars ångerrätt för konsumentens köp av standardvaror via internet. Ångerrätten gäller från den dagen produkten mottas.

 

Önskar du att använda din ångerrätt, skall du meddela oss senast efter inom 14 dagar efter den dagen du tog i mot produkten. Meddelandet kan ges i form av entydig förklaring via e-mail till [email protected] eller per telefon 018 8008 138. Du kan utnyttja en returformulär på https://klarfonster.se/ eller använda standardångerrättformulären. Du kan inte ångra dig genom att helt enkelt inte ta emot varan, utan måste meddela oss detta tydligt.

 

Du skall skicka din orderretur till oss utan onödig försening och senast 14 dagar efter att du har meddelat oss att du önskar att ångra ditt köp. Utgifter för returnering av varan vid tillfälle av ångerrätt står köparen för och du bär ansvaret för varan tills dess att den har kommit fram till Klarfonster. Eventuella omkostnader som Klarfönster drar på sig vid leveransvägran kommer att räknas bort från det belopp som skulle ha återbetalats vid returnering.

 

Om varan har varit monterad, eller försökts monteras, förbehåller Klarfönster rätten till att reducera återbetalningsbeloppet till ett belopp som är lika med minskningen av varans värde.

 

 

General Complaints Board (ARN) är en myndighet. De avgör fall där konsumenter är i tvist med företag. De fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas.

 

Se deras hemsida för mer information:

Allmänna klagomålsnämnden

Ruta 174

101 23 Stockholm

www.arn.se

 

Om du vill skapa ett ärende angående inkonsekvenser inom EU hänvisar vi till EU ODR: https://ec.europa.eu/odr.

 

Tydliga fönster ger ingen ångerrätt, eftersom alla våra produkter tillverkas efter speciella mått. Inga lager, väl skräddarsydda produkter:

 

 • 12 timmars annullering av beställningen (50% återbetalning.)
 • Efter 12 timmar (minus eventuella kostnader)

 

Du kan inte ångra genom att helt enkelt vägra att ta emot varan utan att samtidigt meddela oss detta tydligt. Du måste returnera din beställning till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter att du har meddelat oss att du vill avbryta ditt köp. Kostnaden för att returnera artikeln vid avbokning bärs av dig som konsument och du bär risken för varorna tills de har kommit Rensa fönster. Eventuella kostnader som Klarfönster kan medföra om du vägrar att leverera varorna kvittas mot det belopp som Klarfönster krediterar i samband med varornas retur. Om artikeln har installerats eller försökt installeras förbehåller sig Klarfönster rätten att minska återbetalningsbeloppet med ett belopp som motsvarar försämringen av artikelns värde. Vi hänvisar också till de regler som vid varje tidpunkt gäller i konsumentavtalslagen!

 

10) Klagomål och garantibestämmelser

Konsumentens rättigheter enligt försäljnings lagen påverkas inte av följande garantibestämmelser.

 

Klarfönster ger 10 års produktgaranti på alla produkter. www.klarfonster.se/garanti

 

Om en av våra produkter, mot förmodan, är felaktigt kan köparen reklamera i enlighet med gällande svensk lagstiftning när som helst. Det är naturligtvis ett krav att reklamationen är motiverat och att felet inte uppkommit till följd av felaktig användning eller montering.

 

Synliga fel och/eller skador måste anmälas före installation! Efter en eventuell bedömning av skadan har Klarfönster rätt att åtgärda felet inom rimlig tid.

 

Produktens garanti gäller endast fabriksmålade element och kräver att beläggningen kontinuerligt underhålls i samband med skador och nedbrytning av färg. Produktgarantin täcker efter Klarfönsters bedömning att Klarfönster antingen reparerar eller byter ut varan. Reklamerade produkter ersätts med samma. Monteringsarbete och relaterade kostnader täcks inte av garantin.

 

Målning arbete samt mindre defekter i rutor av tydliga fönsterelement måste bedömas, på ett avstånd av minst 1 meter. Tvåglasfönster skall bedömas på ett avstånd av minst 3 meter Sedd inifrån och skall göras med diffust ljus (t. ex. grumlig himmel) utan direkt solljus eller artificiellt ljus enligt definitionen i bilagan. "Visuell kvalitet av thermopanes" producerad av glasindustrin · Juli 2009.

 

Garantin är helt ogiltig om:

 • Installationen av elementen har utförts felaktigt (se avsnitt 10: dimensioner, design, material och montering – www.klarfonster.se/montage-AF-fonster-och-dorrar

 • Omonterade varor inte lagras torra, täckta med lämpliga presenning eller liknande, säkert och på ett ansvarsfullt sätt.

Således, om Klarfönster ger en ny produkt, eventuella monteringskostnader, kostnader för tredje man eller andra följdkostnader täcks inte.


I de fall där Klarfönster skickar en servicepartner till adressen för att rätta till en fordran, är det köparens ansvar att närvara vid adressen den dagen. Om köparen inte är närvarande enligt överenskommelse, kommer vår servicepartner att lämna utan att åtgärda problemet, och köparen kommer att faktureras kostnaden för misslyckad körning. När vår servicepartner har åtgärdat en fordran anses ärendet ha avslutats. Skulle köparen mot förmodan inte vara nöjd med resultatet, är Köparen skyldig att göra Klarfönster och/eller servicepartnern medveten om det innan servicepartnern lämnar adressen så att servicebesöket kan slutföras på rätt sätt.

 

11) Cookies

På https://klarfonster.se/ används cookies (kakor) och loggstatistik, för att optimera webbsidan och dess funktionalitet och därmed göra besöket till en så bra upplevelse som möjligt för dig. Du kan när som helst radera cookies från din dator.

 

Behandling av personuppgifter sker med stöd av det gällande dataskyddslagstiftningen (GDPR) och är nödvändigt för fullgörande av avtalet. Behandlingen av dina personuppgifter krävs för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden enligt köpeavtalet. Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under längre tid än vad som är tillåtet. Du har bland annat rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar och att kontrollera om de är korrekta. Vi behandlar dina uppgifter under tiden vi har en pågående kundrelation fram tills dess att varorna är levererade, monterade och betalade samt för en tid om 10 år och därefter en tid om 12 månader i syfte att kunna hantera ev. reklamations- och garantiärenden. Du kan när som helst kontakta oss på [email protected]

12) Tvister

Om du som köpare har något klagomål på ditt köp med Klarfönster, vänligen kontakta oss på [email protected] eller via telefon på 018 8008 138.

 

Tvister som med anledning av detta avtal skall, i den mån parterna ej kan komma överens, lösas av svensk domstol.


Klarfönster AB (registrerad svensk filial i Klarfönster OÜ, Estland)

Organisationsnummer 559216-8347

Johanneslundsvägen 2 2tr - 194 61 Upplands Väsby

 E-post: [email protected],

Tel.: 018-8008138

 

 

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling
Klarfönster AB, org. nr. 559216-8347, behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.klarfonster.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Klarfönster AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):
• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
• För att hantera eventuella returer.
• För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Klarfönster AB:s erbjudanden och tjänster.
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Klarfönster AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.
Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Klarfönster AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Klarfönster AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Klarfönster AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Klarfönster AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Klarfönster AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.
Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Klarfönster AB via [email protected] Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Klarfönster AB:s berättigade intressen.
• Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via [email protected] eller 08-657 61 00.