Långsamtväxande furuträ - Därför använder vi furu till dina fönster

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

Att beställa och installera fönster och dörrar kan vara en skrämmande process för många människor. Men oroa dig inte, nedan kommer vi att försöka ge dig mer ingående information om det virket vi använder! På Klar gör vi våra fönster av träsorten tall, som också kallas furu eller furuträd.  

Vilken betydelse har årsringarna för mitt fönster?

Årsringarna är en viktig indikator på träets kvalitet. Träden växer inte bara i höjd utan också i bredd. Ju smalare årsringarna är, desto kallare har det varit under när trädet har vuxit.  Varje årsring består av två zoner - en ljusare ring som visar tillväxten under våren/sommaren och en mörkare ring som visar tillväxten under hösten/vintern.

Et billede af årringer

Furuträ som råvara

Den långsamma årliga tillväxten är något som vi som fönstertillverkare är mycket måna om för att garantera våra kunder de bästa råvarorna till nya dörrar och fönster. Gamla och långsamväxande tallar har naturligt nog också många kvistar. Som fönstertillverkare är vi inte så förtjusta i dessa kvistar, eftersom de ger upphov till harts som inte är vackra för ögat, men som är bra för kvaliteten. I moderna sågverk kapas trädstammarna till plankor och på de plankor som ska användas för fönstertillverkning sågas de flesta kvistar bort och sedan sammanfogas plankorna på längden med så kallade fingerskarv, så att man får ett mycket stabilt stycke förädlad furu - och detta är den produkt som Klar tillverkar fönster och dörrar av.

Är certifieringar viktiga?

Klar använder endast långsamväxande furu från estniska sågverk som är FSC- och PEFC-certifierade. Dessa certifieringar garanterar återbeskogning och ansvarsfullt skogsbruk.

FSC-märkningen (Forest Stewardship Council) är en garanti för trä du kan köpa med gott samvete. I en FSC-skog avverkas inte mer virke än vad skogen kan reproducera. Samtidigt garanterar FSC att skogsförvaltningen tar full hänsyn till skogens biologiska mångfald och att de som arbetar i skogen garanteras utbildning, säkerhetsutrustning och en rättvis lön.

Trä är en av världens mest miljövänliga råvaror, och därför bör du överväga att ersätta andra material som plast, stål, aluminium eller cement med trä. Trä ger miljöfördelar som bidrar till en energieffektiv livsstil och är ytterligare en god anledning att beställa hos Klar.