Rean fortsätter! Upp till 55% rabatt
Hur fungerar energieffektiva fönster? image

Hur fungerar energieffektiva fönster?

Niklas Manzang Author Photo
Skriven av Niklas Manzang09.02.2023

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

Med stigande energikostnader, som sannolikt kommer att äta upp en stor del av budgeten, är det viktigare nu än någonsin att utvärdera våra hem för att se om det finns områden där små förbättringar kan göra stor skillnad i energieffektivitet. Fönster betraktas som termiska hål i hemmets isolering, och upp till en tredjedel av husets värme försvinner ut genom fönstren.

Hur går energi förlorad?

För att få en bättre förståelse för hur fönstrens energieffektivitet fungerar ska vi titta närmare på de olika sätten som värme försvinner och tas tillvara på i hemmet.

En process genom vilken elektromagnetisk strålning rör sig från en varmare kropp till en kallare kropp. Värmestrålningen absorberas av den kallare kroppen, precis som när våra kallare kroppar värms upp av solens värme. En fönsterruta absorberar värmeenergin från insidan av ditt hem och överför den sedan direkt ut till den kallare utomhusluften via värmestrålning.

Det fungerar precis som det låter: varm luft läcker ut runt fönstrets om det inte är korrekt installerat. Svaga punkter är bland annat där glaset möter ramen, där ramen möter karmen och där olika segment av ramen möter varandra. Ju tätare dessa områden är sammanfogade, desto mindre luftläckage kommer du att uppleva. I ett vanligt hem försvinner ungefär en tredjedel av värmen ut genom fönstren.

Liksom värmestrålning är konduktion också en överföring av värme till en kallare kropp, men genom ett fast material. Om du håller toppen av en järnspik över ett ljus kommer du snart känna att även den delen som du håller i blir varm - detta för att materialet leder värmen. På samma sätt kan värme från insidan av ditt hem ledas ut genom glaset, ramen och listerna i dina fönster - i princip alla fasta material.

Konvektion beskriver den värmetransport som sker tack vare att varmare, mindre täta luftpartiklar stiger upp medan kallare, tätare luft sjunker eftersom de är tyngre, vilket skapar en cirkulär rörelse av luft. När den varma inomhusluften passerar förbi en kall fönsterruta kyls den ner och sjunker därför mot golvet, varvid värmen försvinner om och om igen. Ju varmare du kan hålla dina inre glasytor, desto mindre värme blir du av med genom konvektion.

Sätt att bekämpa värmeförlust

För att förbättra fönstrens energieffektivitet måste du utvärdera vart och ett av dessa områden i tur och ordning. Ju mer du kan minska dessa processer för värmeförlust, desto bättre kommer ditt hems fönster att fungera och desto lägre blir dina el- och värmeräkningar.

VärmeförlustÅtgärder
VärmestrålningLägg till ett extra lager glas, välj en energieffektiv glasbeläggning.
LuftläckageTäta eventuella springor runt fönster, välj fasta fönster, eller sidohängda fönster.
KonduktionLägg till lager av isolering för att hindra värmeflödet, välj fönster med ramar och distanslister som är gjorda av mindre ledande material.
KonvektionInvestera i fönster med fler lager glas, Välj fönster med 10-18 mm stora distanslister med varmkant som är fyllda med gas.

Att reparera eller eftermontera befintliga fönster med några av de ovan beskrivna åtgärderna kommer att ge vissa fördelar och är definitivt bättre än att inte vidta några åtgärder. För mer information om hur man säkerställer korrekt isolering av fönster, se vår artikel här.

Det bästa du kan göra för att bekämpa värmeförluster i ditt hem är utan tvekan att investera i nya energieffektiva fönster, som de som Klar erbjuder.

Viktiga egenskaper hos energieffektiva fönster

När du funderar på att byta ut fönster, se till att hålla utkik efter en produkt som har de egenskaper som beskrivs nedan för maximal energieffektivitet.

  • 2- eller 3-glas - flera isolerande glasskikt med varmkant mellan.

  • Lågemissionsglas - har en metalloxidbeläggning som reflekterar värme tillbaka in i hemmet.

  • Fönsterkarmar av material med låg ledningsförmåga - t.ex. trä eller aluminiumklädd komposit.

  • Distanslist/varmkant - oftast tillverkade av plast i stället för metall.

  • Gasfylld distanslist - bestående av argon, krypton eller xenon.

  • Avstånd mellan rutorna - optimalt 16 mm, men acceptabelt mellan 10-18 mm.

  • Fönstertyp där fönstret stängs genom att trycka mot ramen - t.ex. vridfönster, sidohängda fönster eller vippfönster.

För att hjälpa dig bedöma ett fönsters energieffektivitet kan du ta hjälp av en energimärkning. Alla Klars fönster är märkta enligt det danska systemet framtaget av https://energivinduer.dk/. Fönstren blir bedömda på skalan A-F, där F är lägsta betyg och A är högsta betyg.  

Vanliga frågor 

Vilka fönster är mest energieffektiva?

Det är allmänt erkänt av branschfolk att nya 2- och 3-glasfönster är de mest energieffektiva fönstren på marknaden. Dessa fönster har vanligtvis lågemissionsglas, rammaterial av trä eller komposit och 16 mm breda distanslister mellan glasen som är fyllda med inert gas och varmkant.

Hjälper fönster med energieffektivitet?

Fönster anses i allmänhet vara en av de stora värmetjuvarna i hemmet och står för cirka 30% av värmeförlusten. De bidrar alltså inte nödvändigtvis till energieffektiviteten. Men med detta sagt kan nyare fönster tack vare ny teknik ändå bidra till att bekämpa värmeförlust, med förbättrade isoleringsegenskaper och andra smarta åtgärder.