Rean fortsätter! Upp till 55% rabatt
Så testar du ditt 2-glas image

Så testar du ditt 2-glas

Niklas Manzang Author Photo
Skriven av Niklas Manzang25.01.2023

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

Om ditt hem har fönster från efter 1980 kan du skatta dig lycklig, eftersom chansen är stor att fönstrena har 2-glas. 2-glasfönster ger vanligtvis minst en halvering av värmeförlusterna jämfört med gamla enkelglasfönster och bidrar i hög grad till ett bekvämare och mer energieffektivt hem. 

Det enklaste sättet att avgöra vilken typ av fönster ditt hus är utrustat med är med en snabb visuell kontroll. 2-glas betyder bokstavligen två glasrutor, så du kommer att se den typ av konstruktion, som på bilden här under, med en liten lucka för luft emellan glasen. Detta kallas varmkant och innehåller vanligtvis en typ av gas som inte leder värme, som argon, för att hjälpa till att isolera huset.

Läs om treglasfönster kontra tvåglasfönster

Så testar du ditt 2-glas

Orsaker till försämrad prestanda

Den främsta orsaken till fel på 2-glas är att tätningsmaterialen som används i fönstret försämras. De två glasen är vanligtvis sammanfogade med fönsterkarmen med en massa som är kan trängas igenom av fukt och som så småningom bryts ner och tillåter luftläckage. 

Skador på fönsterrutorna, t.ex. sprickor, flisor och skåror, kan också leda till att 2-glas går sönder.

Tecken på problem

Det är dock inte alltid du ser tydliga tecken på att fönstret är skadat. Många av indikatorerna på att 2-glaset är skadat är svårare att upptäcka. Här får du en översikt över vad du ska vara uppmärksam på när du utvärderar ditt 2-glas:

 • Kondens

 • Märkbart drag

 • Höga energiräkningar 

 • Sämre funktion 

 • Strukturens ålder 

 • Synliga defekter 

Kondens 

Detta är en tydlig symptom på potentiella problem med fönstren, och måste bedömas korrekt. Om det till exempel uppstår kondens på utsidan av fönstren är det ett bra tecken på att fönstren fungerar som de ska och att de håller värmen inne och kall luft ute.

Om du däremot märker att det bildas imma, eller ännu värre, att vatten samlas mellan de två glasrutorna i ditt fönster, är detta ett tecken på att 2-glaset har gått sönder. Mögel i utrymmet mellan glasen är också en varning om att det förekommer kondens, även om du kanske inte alltid ser det.

Kondens mellan fönstren visar att varm, fuktig luft i hemmet läcker in i gasutrymmet och att det inte längre är ordentligt förseglat. I 2-glasfönster finns det i varmkanten ett medel som absorberar fukt och förhindrar kondens från att uppstå. Om tätningen har brutits kommer denna funktion så småningom att sluta fungera.

Märkbart drag

Om du har känt känslan av att det drar genom huset, särskilt när du befinner dig nära fönstren och under blåsiga dagar, är detta också ett tecken på att dina 2-glas inte längre är optimala..

Högre energiräkningar

Detta kan vara svårt att vara helt säker på, särskilt i dessa tider av stigande energikostnader. Men högre energiräkningar kan också vara ett tecken på att del av värmen i ditt hem försvinner genom fönstren. Det kan vara till hjälp att jämföra den mängd watt du använder varje månad istället för bara den totala kostnaden, som kommer att fluktuera med förändringar i energipriset.

Sämre funktion  

Om det har blivit allt svårare att öppna eller stänga fönstret kan det också vara ett tecken på att fönstret har gått sönder. Om tätningar eller glaset har börjat försämras kan fukt tränga in mellan rutorna och leda till att träet till slut blir skevt eller böjt, som i sin tur kan leda till att fönstret blir svårare att öppna och stänga.  

Strukturens ålder 

Om ditt hem eller fönstren i det har kommit upp i en viss ålder kan det som tidigare nämnts vara dags att utvärdera om 2-glas fungerar för dig. 2-glasfönster har en förväntad livslängd på cirka 15-20 år, beroende på fönsterkvalitet, väderförhållanden och husägarens skötsel. Om du vet att dina fönster närmar sig denna milstolpe kan det vara ytterligare en varning om att potentiella prestandaproblem är på väg.

Synliga defekter

Slutligen är de mer uppenbara tecken på skador på fönstren, som synligt spruckna tätningar eller vatten som läcker in, larmklockor för att vidta korrigerande åtgärder. Kontrollera först att det inte finns några blockeringar i dräneringen och börja sedan utvärdera potentiella leverantörer för nya fönster, till exempel Klar.

Husägarens egentest 

Ibland kan det vara svårt att bekräfta mer subtila problem, som t.ex. försämring av tätningar, så alla husägare kan göra några enkla kontroller för att testa sina 2-glasfönster.

 1. Eldtestet - Att tända ett ljus, eller bara en tändsticka, och hålla vid fönstret kan snabbt avslöja om det är drag genom fönstret. Du kan också använda en rökpinne och noggrant notera hur röken rör sig, rör sig flamman eller röken mycket från eller mot fönstret så drar det genom fönstret. 

 2. Gardintest – Prova att hänga en lätt tygbit eller gardin över fönstret och bemärk små rörelser - dessa kan orsakas av drag som tränger in i hemmet.

 3. Lys med en ficklampa – Vänta tills det blir mörkt, gå ut och låt någon stå inne och lysa med en ficklampa mot fönstret. Om du kan se ljuspunkter som kommer ut runt fönstret är det uppenbart att det finns läckor.

 4. Värmekamera – Om du har tillgång till en infraröd kamera kan du också upptäcka varma punkter från fönster. Om punkterna är gula, orange, röda eller vita när kameran riktas mot dem från utsidan förlorar man mycket värme, medan gröna eller blå färger tyder på en stark prestanda.

Om dessa tester av 2-glas eller dina egna observationer avslöjar problem med dina fönster är det dags att vända sig till en rekommenderad leverantör som Klar för att se vilka nya stilar av 2-glasfönster som finns tillgängliga.

Vanliga frågor

 • Kan du testa 2-glasfönster?

Ja, förutom noggranna observationer finns det några enkla tester som alla husägare kan göra för att avgöra om dina 2-glasfönster fungerar optimalt. Du kan använda rök, gardiner, en ficklampa eller en värmekamera för att hjälpa dig i din bedömning.

 • Hur vet jag om mina 2-glasrutor är trasiga?

Det finns vissa tecken på att 2-glasfönstren är trasiga, till exempel kondensation mellan glasen och/eller märkbart drag. Andra mindre tydliga tecken kan vara högre energiräkningar, svårigheter att manövrera fönstren och allmänt åldrande av fönstren.

 • Hur vet jag om mina fönster är av god kvalitet?

Ett fönster av god kvalitet har minst två glasrutor som är åtskilda av en distanslist (varmkant) fylld med en inert gas som inte leder värme. Glas och ram ska vara helt förseglade i varandra så att det inte finns några springor eller sprickor, och fönstret ska ha en låg U-värde på cirka 1,3-1,5 W/m2K. För ännu bättre prestanda vad gäller U-värden kan man också titta på Klars 3-glas fönster, som har ett u-värde på 0.8 W/m2k