Utvärdering av 3-glas jämfört med 2-glas image

Utvärdering av 3-glas jämfört med 2-glas

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

En av de viktigaste frågorna att besvara när du ska välja nya fönster till ditt hem kan mycket väl vara vilket antal glas du ska investera i. Eftersom 3–glas nu står för över 80% av alla fönster som säljs i Europa är det bara att vara säker på att du förstår fördelarna och nackdelarna av 3-glas jämfört med 2-glas.

Grunduppbyggnad 

Innan vi går vidare ska vi gå igenom skillnaden mellan 3- och 2-glasfönster:

  • 2-glas fönster (2 lager) fönster och dörrar fungerar genom att ett lager gas stängs in mellan två glasrutor.

  • 3-glas fönster (3 lager) har en tredje glasskiva i mitten som fungerar som en extra barriär.

Vad är viktigast 

Som du kan se nedan har varje typ av fönster sina egna fördelar. Det handlar helt enkelt om vad du som husägare prioriterar.

2-glas3-glas
BilligareLägre U-värden = bättre värmeisolering
Väger mindreEn jämnare temperatur i hemmet
Kan också uppnå högsta resultat enligt danska energimärkningen för fönsterLägre kostnader för uppvärmning
Minskad miljöpåverkan i produktionenMindre energiförlust = mindre koldioxidavtryck
Nästan samma ljuddämpande förmågaEtt extra lager säkerhet
Mer direkt solljusMindre risk för kondens

Termiska fördelar

Fönstrens energieffektivitet mäts i U-värden - en indikator på värmeförlust, där lägre värden betyder bättre värmeisolering. 

Vanligtvis kan moderna 2-glasfönster uppnå U-värden på omkring 1,3-1,5 W/m2K. Äldre 2-glasprodukter kan dock ha U-värden som ligger närmare 3,0 W/m2K.

3-glasfönster brukar få ett U-värde närmare 0,8 W/m2K. Om ditt huvudmål är att skapa ett högpresterande strukturellt skal - särskilt om du bygger ett "passivhus" - är 3-glas ett smart val. Klar 3-glasfönster erbjuder utmärkta termiska prestanda och kan uppnå U-värden så låga som 0,7 W/m2K - bland de lägsta nivåerna på marknaden.

Ett bättre inomhusklimat 

De förbättrade värmeisolerande egenskaperna hos 3-glasfönster kan också bidra till en jämnare temperatur i hela hemmet. 

Även om moderna fönster har utmärkta energieffektivitet kan de inte matcha den nivå av värmeeffektivitet som solida, välisolerade väggar har. Men skillnaderna i värmeförlusten mellan solida väggar och glasytor minskas avsevärt när du installerar 3-glas. I slutändan eliminerar du specifika kalla och dragiga punkter i ditt hem och skapar ett bättre inomhusklimat som resultat.

Långsiktig inverkan på din plånbok och planeten

Den överlägsna energieffektiviteten hos 3-glas kommer nästan varje månad att leda till lägre elräkningar, vilket med tiden kan leda till betydande besparingar och en tjockare plånbok. Eftersom inköpskostnaden för 3-glas vanligtvis är 10-20 % högre än för 2-glas kan det dock ta några år innan investeringen är återbetald. Ju tidigare du väljer 3-glas, desto större är den ekonomiska fördelen.

På samma sätt minskar värmeförlusten med 35% om du installerar 3-glasfönster, vilket gör ditt hem mycket mer miljövänligt och minskar dess koldioxidavtryck. Att tillverka 3-glasfönster kräver mer material och högre energikostnader initialt, men denna engångseffekt kommer att vägas upp för i det långa loppet.

Andra vägar till värmeeffektivitet

Det finns 2-glasfönster som kan prestera nästan lika bra som 3-glasfönster. Detta har att göra med andra faktorer som också påverkar fönstrets prestanda, och dessa är bra att ha koll på. 

Material på ram och karm 

Högkvalitativa trä- eller kompositfönster (med trä på insidan och aluminium på utsidan) är mindre värmeledande, vilket innebär att de behåller mer värme i hemmet än ramar som enbart är tillverkade av aluminium eller PVC. Alla Klars träfönster tillverkas av trä som kommer från FSC-certifierade skogar, för att ytterligare ta vara på vår planet.

Särskilda beläggningar

De inre och yttre skikten på 3-glasfönster och dörrar från Klar har en lågemissions-behandling . Detta minskar avsevärt värmestrålningen och reflekterar samtidigt värmen tillbaka in i rummet.

Gasfyllda varmkanter

Ett annat sätt att förbättra dina fönster är att välja en produkt med en fyllning av inert gas. Klars 3-glasenheter har en argonfyllning mellan varje glasskiva. Argon är tyngre än luft, vilket innebär att luftcirkulationen mellan rutorna minskar när det är kallt på ena sidan och varmt på den andra.

Överväganden för hela huset

Oavsett om du prioriterar värmeeffektivitet, miljöpåverkan, kostnader eller något annat är det klokt att vara väl insatt i den fullständiga listan över fördelarna med 3-glas, som du hittar här. 

Du kan också balansera fördelarna och nackdelarna med 3-glas jämfört med 2-glas. Tänk till exempel på hur många fönster ditt hem kommer att ha. Stora glasytor är svaga punkter där värmeläckage lätt kan uppstå. Att installera 3-glasfönster eller dörrar, särskilt i områden med glas från golv till tak, kan därför ha en enorm inverkan på husets totala energieffektivitet.

Fundera över om husets grundstruktur också behöver förbättras. Det är ingen större idé att investera i högkvalitativa 3-glasfönster om värdefull värme ändå går förlorad via ett dåligt isolerat tak eller en dåligt isolerad vägg. Om man tar ett helhetsgrepp på byggandet genom att uppmärksamma hela det strukturella skalet (snarare än bara fönstren) får man de bästa resultaten.

Mixa och matcha

Du kan också använda olika typer av glasrutor i olika delar av huset och utnyttja fördelarna med varje typ av glasruta. På husets soliga södra sida kan du till exempel välja att använda 2-glas för att maximera intaget av direkt solljus. På den svalare, norra sidan av huset kan du välja 3-glas för att bättre hålla värmen inne.

Om du fortfarande är osäker på om 3-glas är värt det för ditt hus, se till att läsa Klars diskussion om just detta ämne.

Vanliga frågor 

Är 3-glas bättre än 2-glas?

3-glas har vissa fördelar jämfört med 2-glas, särskilt när det gäller värmeeffektivitet. Fönster med 3-glas är också säkrare och minimerar risken för kondensbildning. 2-glasfönster erbjuder andra fördelar, till exempel ett lägre inköpspris och en lättare produkt.

Vilka är nackdelarna med 3-glas?

Nackdelarna med 3-glas är den ökade kostnaden, tyngre produkt, högre miljöpåverkan i produktion, potentiell bullerförorening och minskat direkt solljus. Vissa av dessa kan dock motverkas med olika glastyper eller beläggningar.

Är det värt att skaffa 3-glas?

Detta är ett ämne som diskuteras flitigt, eftersom kostnaden för 3-glasfönster i allmänhet uppskattas till 10-20% mer än 2-glasfönster. Den förbättrade energieffektiviteten är dock cirka 20-30%, och ju fler fönster som installeras, desto större blir den slutliga fördelen.

Newsletter Image
whitebtnarrow
Anmäl dig till nyhetsbrevet - och få extra 5% rabatt!