Är 3-glas en värd investering? image

Är 3-glas en värd investering?

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

3-glasfönster är något som diskuteras och rekommenderas omfattande i branschen, fönstertillverkare strävar ständigt efter att förnya och förbättra tekniken för maximal energieffektivitet. Om två av något är bra, är då inte tre ännu bättre?

Låt oss undersöka 3-glas under den förutsättningen, för att hjälpa dig att utvärdera om 3-glas är en värd investering för dig.

Hur 3-glas fungerar

3-glasfönster har tre glasrutor som är jämnt fördelade i en ram i stället för två, vilket skapar två utrymmen mellan glasen istället för ett. Liksom för 2-glasfönster kan glasrutornas tjocklek variera, liksom den typ av gas som används i varmkanten. Särskilda beläggningar för olika ändamål kan också appliceras på alla tre glasytor som används i ett 3-glasfönster.

En annan viktig skillnad mellan 3- och 2-glasfönster är deras respektive U-värden (mått på värmeförlust), där lägre siffror indikerar mindre värmeförlust. Det är här man kan se betydande vinster med 3-glas, med deras gynnsamma lägre mått:

FönstertypU-värde
Gammaldags 2-glasfönster3.0 W/m2K
Moderna 2-glasfönster1.3-1.5 W/m2K
Klars 2-glasfönster1.3 W/m2K
3-glasfönster, inklusive fönster från Klar0.8 W/m2K

Fördelar med 3-glas

Förutom den högre effektiviteten i att behålla värmen inne finns det ett antal andra fördelar med 3-glasfönster. Dessa inkluderar högre energieffektivitet, minskad kondens, en bekvämare boendemiljö samt ökad säkerhet i hemmet. Låt oss gå igenom en kort beskrivning av var och en av dessa fördelar. 

Högre energieffektivitet

Med denna förbättrade värmeisolering är det ingen överraskning att en av de största fördelarna med 3-glasfönster är förbättrad energieffektivitet.

De tre glasrutornas förmåga att hålla kvar mer värme innebär att vid en temperatur av 21 grader skulle ditt fönster vara 18 grader med 3-glas och 16 grader med 2-glas.

Mindre kondens 

Med denna varmare glasyta på insidan minskar risken för kondens eftersom värmen hålls inne i stället för att reagera med den kalla luften utanför och bilda daggdroppar.

Bättre miljö i hemmet

Den förbättrade värmeisoleringen med trippelglas ger helt enkelt en jämnare temperatur i ditt hem med färre kalla punkter och på så sätt en förbättrad boendemiljö.

Ökad trygghet

När det gäller säkerhet är 3-glas också bättre än två, eftersom de utgör ytterligare ett lager som en inkräktare måste passera. Den extra glasskivan kommer sannolikt att fungera för att avskräcka potentiella inbrottstjuvar ytterligare.

Nackdelar med 3-glas

När du funderar på om du ska välja 3-glasfönster är det en bra idé att väga fördelarna mot nackdelarna. Låt oss ta en närmare titt på nackdelarna, som inkluderar högre kostnad, tyngre enheter, bullerföroreningar och mindre solintag.

Dyrare

Med de extra material som krävs för att konstruera 3-glasfönster kan man räkna med att den totala kostnaden är högre än för 2-glasfönster, ökningen ligger på ca 10-20%. Om 3-glas inte ligger inom din budget, se till att läsa vår guide om 2-glasfönster här  (add link), samt vår översikt över olika stilar av 2-glasfönster här.

Tyngre

Med det extra glaset och de större ramarna som krävs för att stödja det blir 3-glas fönster i slutändan ganska mycket tyngre än 2-glas fönster. Detta är viktigt att ha i åtanke så att man är säker på att väggarna där fönstret ska installeras ger tillräckligt stöd.

Bullerreducering 

Tvärtemot vad man kan tro så minskar inte 3-glas nödvändigtvis mängden buller som kommer in i ditt hem jämfört med 2-glas. Den mellersta rutan kan bidra till ökad vibration av ljudvågor och större ljudöverföring. När det gäller Klars fönster är skillnaden en minskning på cirka 1 dB mellan de två typerna. 

Svårare för solen att ta sig in

De tre glasrutorna skapar också ett extra lager för solstrålarna att passera igenom och det gör det svårare för alla bra effekter från solen att ta sig in i ditt hem. Om du använder lågemissionsglas kan du dock motverka detta, eftersom detta glas reflektera mer värme tillbaka in i rummet.

Förberedd för 3-glas

När man utvärderar om 3-glas är rätt investering för sitt hem är det bra att ta hänsyn till de specifika kraven och behoven man har på sina fönster, eftersom 3-glas passar vissa hem och hushåll bättre än andra. 

Kallt klimat 

3-glas har varit mest populärt i länder med mer tuffa vinterklimat, till exempel Norge, Sverige, Tyskland och Österrike. Detta beror på att önskan om överlägsen energieffektivitet är mer uttalad i dessa områden, men alla som vill förbättra denna kvalitet i sitt hem kan dra nytta av 3-glas.

Fönstrets placering

Med tanke på det högre priset för 3-glas är det vettigt att välja detta alternativ endast för de fönster i ett hem som är utsatta för konstant kallare förhållanden, t.ex. fönster som vetter mot norr. 

Alternativt kan det finnas fönster som vetter mot söder eller väster i ett hem som är utsatt för “växthuseffekten” på grund av mycket direkt solljus. Även här kan 3-glas hjälpa till att förhindra att det blir för varmt i rummet.

Helheten

För att få ut mesta möjliga av 3-glasfönster är det bäst att installera dem i samband med nybygge, när man bygger ett komplett strukturellt skal med hög prestanda. I det fallet kan man också se till att isoleringarna i vägg och tak är optimala, så att ingen av fördelarna med 3-glas går förlorade.

Det bästa exemplet på detta är vid byggandet av ett “Passivhus”, ett hus som följer en uppsättning kriterier för extremt låg energianvändning. Här är 3-glasfönster med en U-klassning som inte överstiger 0,8 W/m2K ett krav för att säkerställa ett minimalt koldioxidavtryck från byggnaden.

Vanliga frågor

  • Vilka är nackdelarna med 3-glas?

Nackdelarna med 3-glas är den något högre kostnaden, den tyngre produkten, svagare ljudisolering och minimerat solintag. Några av dessa nackdelar kan dock kompenseras för med olika glastyper eller belagt glas. 

  • Är det värt att sätta in 3-glasfönster?

Detta är ett ämne som diskuteras flitigt, eftersom kostnaden för 3-glasfönster i allmänhet uppskattas till 10-20% mer än 2-glasfönster. Den förbättrade energieffektiviteten är dock cirka 20-30%, och ju fler fönster som installeras, desto större blir den slutliga fördelen.

  • Hur stor skillnad gör 3-glasfönster?

3-glas kan öka ett hems energieffektivitet med 20-30% jämfört med 2-glas baserat på U-värden, vilket kan göra stor skillnad i ett hem där tak- och väggisoleringen också är av hög standard.