Att välja leverantör och kvalitet på fönster och dörrar kan vara en utmaning. För en lekman kan det vara svårt att se skillnaden på olika sorters. För oss på Klarfönster är kvalitet viktigt. Därför använder vi oss enbart av långsamtväxande tall (furu) och ingen plast.

Tall är en träsort som oftast används i skandinaviska fönster och dörrar. Men kvalitén kan skifta. Klarfönster använder långsamtväxande tall, även kallat kärnvirke eller kärnfuru, vilket skapar fönster och dörrar som håller. Det är samma material som de mer exklusiva fönsterleverantörerna i Sverige använder. Skillnaden är att vår logistikkedja är effektivare och har mindre mellanled vilket innebär att våra priser är betydligt lägre. Billigare. Kort sagt – du som kund får mer kvalitet för pengarna hos oss än hos andra dörr- och fönsterleverantörer.

När vi väljer ut vilket material vi ska använda tar vi följande i beaktande:

Antal årsringar i trädet

Årsringar är en viktig indikator på att träet har en hög kvalitet. Träd växer alltså inte bara på höjden men även på bredden. Ju smalare årsringarna är, desto kallare har det varit där trädet växer.

En årsring består av två zoner:

  • Innerst har tallen en ljusare ring som visar tillväxten under vår och sommar.
  • Ytterst har trädet en mörkare ring som visar tillväxten i höst och vinter.

growth_rings_klarfonster.jpg

Långsamtväxande råvara som förädlas

Tallen är vår råvara. Ett naturligt material som vi ska hushålla med. När vi letar efter den bästa råvaran är det tall som årligen växer långsamt som står högst i kurs. Allt för att kunna ta fram det främsta råmaterialet till våra fönster och dörrar. Äldre och långsamt växande tallar har naturligt många kvisthål. De här kvisthålen är dock inte så populära hos oss. De genererar hartsbeläggningar som inte är snygga även om kvaliteten är bra.

I moderna sågverk formas dessa trädstammar till brädor. Från de brädor som vi väljer ut och använder till fönsterproduktion, sågas kvisthålen bort. Vi förädlar sedan tallen ytterligare för att skapa ett riktningsstabilt förädlat kärnvirke – och det är detta trä som Klarfönster producerar fönster och dörrar av. Dessutom innehåller vårt kärnvirke ämnet pinosylvin som motverkar bakterier och svamp vilket förlänger livslängden på dina fönster. Fönstertillverkning av högsta klass helt enkelt.

Certifierat material

Klarfönster använder uteslutande långsamtväxande tall från FSC och PEFC certifierade skogar. Dessa certifieringar säkrar återbeskogning och ansvarsfullt skogsbruk. FSC-märket (Forest Stewardship Council) är en garanti för att skogsdriften tar hänsyn till skogens biologiska mångfald, och att människor som arbetar i skogen har en god utbildning, rätt säkerhetsutrustning och en rimlig lön.

Trä är världens mest miljövänliga råmaterial och det är därför vi förespråkar träfönster framför PVC- och plastfönster. Trä ger oss oöverträffade miljömässiga fördelar, som bidrar till en ansvarsfull utveckling och framtid för alla. Och det är en sådan fönstertillverkare vi på Klarfönster vill vara.               

Vill du veta mer om våra  fönster och dörrar?