Rean fortsätter! Upp till 55% rabatt
Konkreta fördelar med 3-glas image

Konkreta fördelar med 3-glas

Niklas Manzang Author Photo
Skriven av Niklas Manzang09.02.2023

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

När man vill byta fönstren i ett hem är det ett ganska självklart val att gå från enkelglas till 2-glas, eftersom förbättringen i isolering mellan enkelglas och 2-glas är väldokumenterade. 

Med bevisade fördelar som högre energieffektivitet, ökad säkerhet, bättre ljudisolering och mindre kondens är 2-glas definitivt bättre än enkelglas när det gäller dina fönster. Men gäller samma förbättring när man undersöker 3-glas kontra 2-glas?

Låt oss ta en titt på var och en av fördelarna med 2-glas och undersöka om det finns ytterligare fördelar med 3-glas.

Energieffektivitet

När det gäller energieffektivitet är svaret ett rungande ja. Den unika konstruktion med tredje glasskivor, som skapar två separata varmkanter, har ett 3-glas fönster definitivt bättre isoleringsförmåga än ett 2-glas fönster.

Denna förbättrade energieffektivitet mäts i något som kallas U-värde, ett mått på värmeförlust i watt per kvadratmeter Kelvin (W/m2K). Ju lägre U-värde, desto effektivare är fönstret när det gäller att hålla kvar värmen i hemmet.

GlasstypeU-värde
Äldre modeller av 2-glasfönster3.0 W/m2K
Moderna 2-glasfönster från Klar1.3-1.5 W/m2K
3-glasfönster, t.ex. från Klar0.8 W/m2K

Dessa siffror har enligt https://www.localarchitectsdirect.co.uk/triple-glazing-pros-cons de direkta konsekvenserna att: 

"Ett 3-glasfönster kan leda till 35% mindre värmeförluster än en 2-glasfönster. Du kanske inte längre behöver ha elementen under fönstren vilket leder till att belastningen på värmesystemet minskar."

En bättre energieffektivitet kan också märkas under sommarmånaderna då 3-glas minskar mängden värme från solljus och bidrar till att ditt hem inte överhettas lika lätt.

Det finns flera andra fördelar med de förbättrade isolerande egenskaperna hos 3-glasfönster, bland annat:

  • Besparingar på el- och värmeräkningen 

  • En jämnare, bekvämare inomhusmiljö

  • Minskat koldioxidavtryck för ditt hem

Säkerhet och trygghet i hemmet

På samma sätt kan en extra glasruta bidra till att förbättra säkerheten i ditt hem, helt enkelt genom att skapa ytterligare en barriär mot inbrott. När det gäller inbrott kommer en potentiell inkräktare att avskräckas mer av att behöva bryta sig igenom ett extra glasskikt.

3-glasfönster är också mer hållbara och motståndskraftiga mot hårt väder och starka vindar. Eftersom de är bevisat mer motståndskraftiga installeras de nu ofta som en säkerhetsåtgärd i hus i orkandrabbade områden

Ljudisolation

När det gäller att minska bullerföroreningar i hemmet är fördelarna med 3-glas inte lika tydliga. Rent logiskt skulle man kunna tro att ytterligare en glasruta tillsammans med en extra varmkant skulle göra det svårare för ljudet att passera från utsidan in. 

I vissa fall kan dock den mellersta rutan bidra till en ökad vibration av ljudvågorna och därmed en ökad ljudöverföring. Ett flerglasfönsters förmåga att isolera mot ljud påverkas i högre grad av tjockleken på glasrutorna, utrymmet mellan rutorna samt om man väljer ett vanligt glas eller ett särskilt akustikglas.

Kondens

Vattenmolekyler rör sig närmare varandra när de kommer i kontakt med en kall yta. Detta skapar daggdroppar eller kondensation.  Detta kan uppstå på insidan av enkelglasfönster när varmare, fuktig luft i ett hem kommer i kontakt med den kalla fönsterytan som inte är särskilt välisolerad mot kallare utomhustemperaturer.

2- och 3-glasfönster är ett starkt försvar mot kondens, eftersom den förbättrade isoleringen som flera glasrutor ger inte tillåter att fönstrets inre ruta blir tillräckligt kall för att kondens ska kunna bildas där. 

Konstruktionen av flerglasfönster innehåller också vanligtvis en distanslist med torkmedel, som finns i springorna mellan glasrutorna. Detta absorberar eventuell överskottsfukt och eliminerar kondensering vid kontakt.

Fortsatt kondensering på fönstrens insida leder till fula och skadliga mögelangrepp och så småningom till rötangrepp på träramar. Att välja fönster som bekämpar denna process mest effektivt ligger i ditt bästa intresse som husägare.

Kort och gott… 

…när det gäller hemsäkerhet och bekämpning av kondens och fukt är fördelarna med 3-glas minst lika imponerande som med 2-glas, om inte ännu mer, med tanke på den extra isoleringsförmågan hos tre rutor. 

Den största fördelen med 3-glas jämfört med 2-glas är dess överlägsna energieffektivitet. Det är här som den största förbättringen kommer att kännas av, både i form av ett bättre inomhusklimat och ett ökat fastighetsvärde. Ett välisolerat hem med lägre elräkningar kommer garanterat att få högsta pris på marknaden, särskilt i dessa tider av stigande elpriser.

Vanliga frågor 

Är det värt att skaffa 3-glas?

Om du vill ha en omfattande utvärdering av denna fråga bör du läsa Klars artikel "Är 3-glas värt det?".

Hur stor skillnad gör 3-glasfönster?

3-glas kan leda till 35% mindre värmeförluster under vintern jämfört med 2-glas, och 20% mindre uppvärmning från solljus under sommaren. De tre glasrutornas förmåga att hålla kvar mer värme innebär att skillnaden mellan fönstrets inre glas och yttre glas är 18 grader med 3-glas och 16 grader med 2-glas när rummets temperatur är 21 grader.

Vilka är nackdelarna med 3-glasfönster?

Nackdelarna med 3-glas är en högre kostnad, en tyngre produkt, eventuell bullerförorening och minimerat intag av solens värme i kallare klimat. Vissa av dessa kan dock motverkas med olika glastyper eller beläggningar.