55% rabatt + 25% rabatt på myggnät
Den kompletta guiden för fönsterunderhåll image

Den kompletta guiden för fönsterunderhåll

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

Med tanke på hur många fönster du förmodligen har i ditt hem kan det kännas som en skrämmande uppgift att utföra underhåll på dem alla. Men du behöver bara lägga till några minuter i din regelbundna städning av ditt hem, och på så sätt kan du garantera att du har koll på eventuella problem så snart de uppstår och öka livslängden på dina fönster. Om du dessutom följer Klars guide för fönsterunderhåll nedan kommer du att se till att dina fönster fungerar optimalt så länge som möjligt.

Glassrutor

Låt oss börja med den största komponenten i ett fönster - själva glasrutorna. Oavsett om du har enkelt-, 2- eller till och med 3-glas fönster bör glaset helst rengöras invändigt en gång i månaden och utvändigt minst en eller två gånger om året.

Spraya en lösning av vinäger och vatten eller använd ett  rengöringsmedel för glas på ytan, torka torrt med en trasa eller tidning och följ upp med en torr trasa för att få en felfri glans.

Notera om det finns kondens, imma eller grumlighet i fönsterrutorna. För enkelglasfönster är detta ett tecken på dålig isoleringsförmåga, och det kan vara en bra idé att lägga upp en budget för nya flerglasfönster. I ett 2- eller 3-glasfönster kan kondens betyda att fukt sipprar in mellan rutorna, vilket innebär att tätningen är trasig.

Om fönstrets tätning inte längre är intakt eller om du märker sprickor i glasrutorna måste du byta ut fönstret. Läs Klars guide om vilka fönster du ska köpa för att få bättre koll på vad som är viktigt att tänka på inför fönsterköp.

Fönstertätning & ramen

De näst viktigaste områdena för underhåll är tätningarna och ramarna som omsluter glasrutorna. Om du har träfönster kan detta kräva lite mer uppmärksamhet, men alla typer av fönster har nytta av följande:

Damma av fönsterramen varje vecka med en vanlig dammborste eller en torr trasa.

Torka av ramar, fönsterkarmar, skenor och fogade ytor med en skonsam blandning av milt rengöringsmedel och vatten. En gammal tandborste kan vara effektiv för att skrubba bort smuts på ställen som annars är svåråtkomliga. Avsluta med att torka dessa områden torrt med en trasa för att avlägsna överflödig fukt.

Du kan också prova att dammsuga fönsterskenor, särskilt de som ofta öppnas och stängs, eftersom smuts och skräp sannolikt samlas där. Om fönstret fastnar kan det hjälpa att tillsätta ett lämpligt smörjmedel i skenan.

Kontrollera om det finns flagnande eller eroderande fogmassa och skadade tätningslister och lägg på nytt eller byt ut dem om det behövs.

Inspektera fönsterkarmar av trä för att se om färgen flagnat eller lossnat, om det finns kala träfläckar och om det finns tecken på mögel eller mindre rötangrepp. Fyll sprickor och andra problemområden med epoxy-medel som appliceras med en spackelkniv. Efterbehandla sedan fönsterkarmen genom att måla, och se till att använda en färg eller bets som lämpar sig för antingen interiör eller exteriör, beroende på vad som passar bäst.

Fönsterbeslag

Att hålla koll på dina fönsterbeslag är nästa viktiga steg i ditt underhållsprogram. På så sätt kan du se till att dessa ingångar låses säkert för att skydda mot inbrott och att de öppnas smidigt och snabbt om du behöver använda dem i en nödsituation.

  • Torka av fönsterhandtag, låsmekanismer och gångjärn med ett hushållsrengöringsmedel.

  • Smörj gångjärn och lås med smörjmedel för att upprätthålla funktion.

  • Kontrollera om det finns rostiga områden som kan tyda på att fukt har trängt in och måste behandlas.

  • Dra åt alla lösa skruvar där det behövs, kontrollera särskilt handtagen.

  • Kontrollera om det finns några bucklor eller skador, ta i så fall till åtgärder som att byta ut dessa.

När underhåll inte räcker till

Även om du följer alla steg som beskrivs i denna omfattande guide för fönsterunderhåll kommer det troligen att komma en tid då fönsterbyte är det enda alternativet. De flesta branschfolk är överens om att väl underhållna fönster av hög kvalitet bör hålla i minst 20 år, men det är tyvärr inte en hel livstid. 

Se till att kontrollera garantin på dina fönster, de flesta leverantörer har 10års garanti. Vi ger 12 års garanti på aluminiumklädda produkter och 7 års garanti på träprodukter. Detta kan visa sig vara mycket fördelaktigt om ditt regelbundna underhåll har avslöjat ett problem som omfattas av garantin.

Lika viktigt i ditt regelbundna underhåll är skötsel och underhåll av din ytterdörr, så glöm inte att läsa Klars praktiska guide för underhåll av ytterdörrar här.

Vanliga frågor 

Vad orsakar imma  på 2-glasfönster?

Imma på 2-glasfönster orsakas troligen av att kondens bildas på glasrutorna. Om det är utomhus är det ingen anledning till oro, eftersom det är ett tecken på effektiv isoleringsförmåga. Om det är på den inre ytan kan det vara ett resultat av hög luftfuktighet i ditt hem, vilket försvinner med ventilation. Om den uppstår mellan de två glasrutorna tyder detta på en misslyckad tätning i ditt fönster och tätningen eller fönstret bör då bytas ut.

Hur förhindrar man att fönsterkarmen ruttnar?

Förebyggande underhåll är nyckeln till att förhindra att fönsterkarmar av trä ruttnar. Regelbunden rengöring och inspektion är viktigt för att upptäcka uppbyggnad av fukt som på lång sikt kan leda till mögel och slutligen röta. Om det upptäcks i ett tidigt skede kan man vidta åtgärder för att undvika fukt och behandla detta innan allvarligare problem uppstår.

Hur sköter du om  2-glasfönster?

För att sköta om 2-glasfönster krävs att du investerar lite tid i regelbunden rengöring, inspektion och reparation av alla komponenter i fönstret - från glasrutor, till tätningar och ramar, till beslag och skärmar.