Rean fortsätter! Upp till 55% rabatt
Kondens/ Imma på dina fönster? Så får du bättre inomhusklimat! image

Kondens/ Imma på dina fönster? Så får du bättre inomhusklimat!

Niklas Manzang Author Photo
Skriven av Niklas Manzang28.04.2022

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

Imma och kondens på fönster förstör främst utsikten men kan vid vissa tillfällen faktiskt förstöra ditt hem. Speciellt äldre fönster har en risk att ruttna. Om det går helt fel, kan det dessutom börja växa svamp som skadar och förvärrar inomhusklimatet.

Imma och kondens är båda resultatet av luftfuktighet, som bildas på ytor där värme och kyla möts - exempelvis på en iskall burk cola som du tar ut från kylskåpet. Här har du kanske noterat vattendropparna, som rinner ner från burkens yttersida? Kondensen samlas på yttersidan av fönstret. Det är dock inte farligt, utan ett tecken på att dina fönster fungerar och håller kylan och värmen inne. Kondens däremot, som samlas på insidan av ditt fönster är generellt ett dåligt tecken.

Vill du minska kondens och imma på dina fönster, är det viktigt att avgöra var kondensen kommer ifrån och vilka slags fönster du har.

Fukt i fönster kan påverka din hälsa

Kondens är helt normalt, speciellt på morgonen, och du kan ofta lösa det genom att torka med en trasa och lufta ut. En människa avger i genomsnitt 1 liter vätska om dagen genom andning och omärkbar svettning. Det höjer luftfuktigheten i ditt hem, speciellt i sovrummet, där du tillbringar 7-8 timmar varje natt, eller vid sammankomster, där många människor befinner sig i samma rum under en längre tid.

Det som blir problematiskt är om kondensen rinner ner på fönstret och skapar små pölar, antingen på fönsterkarmen eller mellan rutorna. Fukt i fönster och dörrar kan leda till kvalster, röta och mögel. Kvalster trivs bra i rum med hög luftfuktighet och huvudingrediensen för mögel är fukt. Röta, mögel och kvalster är dåligt för ditt hem, men också för din hälsa – speciellt om du har allergier. Den optimala luftfuktigheten i ditt hem och på arbetet bör vara mellan 30 % och 60 %.

Röta, mögel och kvalster är dåligt för ditt hem, men också för din hälsa – speciellt om du har allergi.

Är luftfuktigheten över 60 %, kan bakterier och virus bli luftburna längre tid än vid låg luftfuktighet. De flesta tror att människor är mer sjuka på vintern än på sommaren på grund av den låga temperaturen. Men det stämmer inte. Det handlar istället om att vi tillbringar mer tid inomhus där sjukdomar har lättare att sprida sig via luften. Det är därför det är så viktigt med ett bra inomhusklimat i ditt hem och ditt val av fönster påverkar. Så länge träskiktet inte ruttnar eller blir mögligt, kan du se kondens i ditt hem som en påminnelse om att vädra. Är det fönstren som är problemet, så kan den bästa lösningen vara att investera i nya fönster.

Kondens på insidan, utsidan och mellan rutor

Det finns tre olika former av kondens på fönster:

 • Kondens mellan rutorna

 • Kondens på utsidan av ett fönster

 • Kondens på insidan av ett fönster

Kondens på utsidan av ett fönster är okej. Har du däremot kondens på insidan och mellan rutorna, bör du göra något åt saken. Oavsett vilket fönster du har kan kondens uppstå i olika utsträckning och sätten att minska kondens skiftar beroende på fönstertyp.

Fönstertypen avgör

Det som avgör hur mycket kondens ett fönster får beror främst på fönstertypen. Det kan handla om

 • Fönster med 1-glas

 • Kopplade fönster eller dubbelspröjsade paneler

 • Energifönster

1-glasfönster 

Fönster med 1-glas får ofta kondens. Ett enkelt glasskikt ger inte mycket isolering, så imma uppstår snabbt, i och med den varma luften från ditt hem möter det avkylda glaset från luften utanför. Det leder snabbt till högre uppvärmningskostnader då värmen läcker ut ur dåligt isolerede fönster. Här blir det snabbt billigare att köpa nya treglasfönster. Beroende på hur varmt och hur hög luftfuktighet du har i ditt hem, kan det i värsta fall komma så mycket imma, att det rinner ner från fönstret och skadar träet. Sker det över en längre period, kan det uppstå mögelskador och mögelsvamp.

Kopplat fönster eller dubbelspröjspaneler

Ett kopplat fönster är, som namnet antyder, är två, via ramen, sammankopplade fönster. En dubbelspröjspanel är två fönster, där du har ett fönster som öppnas inåt, och ett fönster som öppnas utåt. Det är alltså luft mellan rutorna på dessa två typer av fönster och du bör därför först undersöka om det finns kondens på innansidan, eller mellan rutorna. Finns det kondens mellan rutorna på ett kopplat fönster det mycket kondens dagligen bör du agera. Imma mellan rutorna sker typiskt när tätningslisterna är inte håller tätt. Och det är då en bra idé att byta ut dem. När varm luft kan tränga igenom det innersta rutlagret, kommer det att kondensera när det möter den kalla ytterrutan. På så sätt uppstår det kondens mellan dina rutor.

Energiglas

Energiglas i fönster minskar den dåliga kondensen på insidan av fönstret. Det är också vad vi använder oss av på Klar - oavsett om du väljer 2- eller 3-glasfönster. Energirutor gör det de är designade för – skapar bra isolering. Det innebär att ditt hem blir tätt, men det innebär också att ventilation och luftcirkulation är nödvändig.

Är det imma på insidan av ett energifönster, beror det på inneklimatet i ditt hem. Här bör du också notera om det är aluminium- eller plastlister i dina fönster. Aluminiums egenskaper skapar köldbryggor så glaset omkring är kallare än om det var plastlister. På energiglas med aluminiumslister, ser du ofta kondens mellan rutorna i ditt energifönster. Hos Klar använder vi värmeplastlister som minimerar kondensation. Förekommer det kondens mellan rutorna i ditt energifönster, är det ett tecken på att ditt fönster är trasigt och bör bytas.

Beställ här: fönster & dörrar

På energirutor med aliminium slister ser du ofta imma längs fönstrets motstycke. Hos Klar använder vi endast ´värme´ plastlister, som minimerer kondensation. 

Tips för att minska kondens på fönster

 1. Ha god ventilation i badrum och en bra köksfläkt i köket

 2. Se till att luften cirkulerar i ditt hem

 3. Lufta ut tre gånger dagligen i 5-10 minuter

 4. Byt ut fönster där det är nödvändigt

 5. Placera element under fönster

 6. Ingen torkning av tvätt inomhus om det inte finns god ventilation

 7. Sätt ett fönster på glänt, om ni har många gäster och liten yta.

 8. Öppna fönstrets ventiler eller köp nya fönster med ventiler

Tips för att minska kondensation mellan rutor

 1. Rengör fönstrena, så att du kan vara säker på att det är kondens och inte smuts eller fett

 2. Byt ut panelerna eller tätningslisterna

 3. Byt ut fönstret

Kondens på fönster om vintern

Många upplever bara problem med kondensation på fönster under vinterhalvåret eftersom skillnaden mellan inomhus- och utomhustemperaturen då är större. Du bör därför lägga märke till, vilken tid på året, du ser kondens på fönstret och om det bara är på morgonen eller förekommer hela dagen. Får du alltid kondens på utsidan av ditt fönster är det helt normalt om vintern, då det är stor skillnad på natt- och dagstemperaturer. Det betyder att dina fönster faktiskt fungerar och isolerar som de ska.

Så kan vi hjälpa dig

Har du mycket kondens på insidan eller i dina fönster kan det vara dags att investera i nya fönster. Givetvis kan du köpa dem från Klar! Ta kontakt med våra duktiga fönsterspecialister som kan rådge dig och diskutera kondensen och förutsättningar för att minska den i ditt hem. Hos oss får du riktigt bra priser på nya fönster och dessutom:

 • Fönster med värmelister, som minskar kondensation på insidan och i fönstret.

 • Fönster med ventiler, så du kan stänga och öppna efter behov.

 • 2- och 3-glas i våra energifönster med riktigt bra isolering som sänker dina energikostnader.

 • Träfönster med så god kvalitet att vi ger upp till 12 års garanti.