Spara upp till 60%
11 goda råd för ett bättre och sundare inomhusklimat image

11 goda råd för ett bättre och sundare inomhusklimat

Innehållsförteckning

Arrow icon related to the table of content

Inomhusmiljön kan innefatta temperatur, ljus, buller, luftfuktighet och mer kemiska faktorer, t.ex. luftpartiklar som radon eller partiklar från stearinljus.

Varför är inomhusklimatet viktigt

Inomhusmiljön är den viktigaste faktorn för att få ett hälsosamt hem, fritt från obehag och sjukdomar. Enligt en arbetsgrupp inom EU kan dålig inomhusluftkvalitet och luftföroreningar orsaka en mängd olika sjukdomar och försämrad livskvalitet. EU:s arbetsgrupp uppskattar att dålig inomhusklimat kan leda till att upp till två miljoner friska levnadsår går förlorade varje år i EU.

Här måste vi se till att luften vi andas är ren och inte fylld av skadliga partiklar. Samtidigt är det viktigt att fönstren är mycket täta för att förhindra läckage som skapar dagg och kondens.

Fönster spelar en viktig roll för ett hälsosamt inomhusklimat. Om de är dåligt isolerade eller läcker kommer du att märka det både i din värmeräkning och på drag. Detta är skadligt för både dig och miljön. 

Vad är ett dåligt inomhusklimat?

Ett dåligt inomhusklimat kan beskrivas på många olika sätt. Den omfattar både faktorer som vi kan se och känna, men också saker som kan vara mindre synliga. 

Mögel

En av de största bovarna är mögel i hemmet. Mögel kommer från sporer som alltid finns i luften. Sporerna växer och sätter sig i bostäder med hög luftfuktighet. Möglet borde inte påverka ditt hem, men det påverkar din hälsa.

Den kan vanligtvis ses genom stora, färgade fjäll på insidan. Mögel leder också ofta till en jordig eller till och med mossig lukt.

Fukt

Som nämnts ovan skapar fukt mögel. Men både för hög och för låg luftfuktighet kan få konsekvenser. Torr luft kan leda till ökad sjukdom och förekomst av andra partiklar, medan hög luftfuktighet kan vara obekvämt och leda till mögel. Den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 35-60 % enligt den danska Astma-Allergi-organisationen. Du kan också läsa mer om inomhusklimat hos det svenska astma och allergiförbundet här.

Luftfuktigheten minskar genom god ventilation i hemmet. Det kan du göra genom att använda luftventiler i fönstren. Dessutom är det bra att vädra mycket och regelbundet. 

Fukt lägger sig som kondens och dagg på fönstren. Läs vår guide här för att undvika dagg inomhus.

Damm och allergier

Damm och allergener i luften är också en del av ett dåligt inomhusklimat. Om du är allergisk mot hundhår är en stor mängd hundhår inomhus ett dåligt inomhusklimat för dig. På samma sätt är damm dåligt för inomhusmiljön eftersom det kan irritera dina luftvägar. Damm kan också vara fullt av bakterier.

Stearinljus

Ljus förknippas av många med något mysigt. Men de är också en källa till luftföroreningar. I hemmet släpper vi ut många ultrafina partiklar som kan störa luftvägarna. Detta kan vara fallet när du lagar mat eller tänder kaminen. Men enligt dansk forskning så kommer 60% av dessa partiklar från stearinljus. Faktum är att det släpps ut 1000 gånger fler partiklar och rökgaser i hemmet när ett ljus är tänt än när det inte är det.

Det finns dock skillnader i när ljusen är mest skadliga och avger mest partiklar. Detta är när: 

 • Ljuset flimrar på grund av drag

 • Lågan svartnar eller brinner orent/skevt

 • Ljusen är med doft eller applikation

 • När ljusen blir utblåsta

Hur får du ett bättre och sundare inomhusklimat?

Här kommer 11 tips på hur du får ett bättre inomhusklimat:

 1. Lufta ut tre gånger om dagen. Detta bör göras 5-10 minuter i taget.

 2. Du bör hålla inomhustemperaturen på 20-23 grader i alla rum i huset.

 3. Torka inte kläder inomhus. Det är en vanlig källa till fukt.

 4. Använd fläkten före, under och efter matlagning. 

 5. Ställ inte stora möbler mot väggen, eftersom det kan orsaka kondens.

 6. Undvik fukt från badrummet. Det kan du göra genom att hålla dörren stängd när du duschar och låta ventilationen vara igång.

 7. Städa ditt hem ordentligt minst en gång i veckan.

 8. Se till att luftcirkulationen är god.

 9. Rök inte inomhus. Förutom att bevara ditt hem skapar det en sundare inomhusmiljö utan röklukt och farliga partiklar.

 10. Använd inte stearinljus inomhus. Om du inte kan motstå det, minimera det till under högtider.

 11. Skaffa energieffektiva fönster som hjälper till att hålla temperaturen stadig

Hur gör du en grundlig vädring?

Det finns flera viktiga faktorer för god ventilation. En bra ventilation kan enkelt sammanfattas: du ska ventilera i 5-10 minuter åt gången och se till att det uppstår korsdrag. Korsdrag uppstår när man öppnar flera fönster i olika rum och det finns fri passage mellan rummen.

Här är ett par andra tips:

 • Flera korta ventiler är bättre än en lång. Långa ventilationer skapar kyla, vilket kan öka den relativa luftfuktigheten.

 • I nyare hus är det ännu viktigare att vädra, eftersom de ofta är mycket tätare än äldre hus.

 • Du behöver inte stänga av elementen när du ventilerar, så länge du gör det kortvarigt. Detta beror dock på typen av element, termostaten och hur nära fönstret den står. Det kommer dock sällan att märkas på din värmeräkning.

FAQ

Vad är ett hälsosamt inomhusklimat?

Ett hälsosamt inomhusklimat innebär att det inte finns några farliga luftpartiklar, att luftfuktigheten varken är för hög eller för låg och att det inte finns mögel eller allergener.

Vad är den störta källan till ett dåligt inomhusklimat?

Det finns kanske inga entydiga svar, men ofta är fukt, och därmed mögel, en bidragande anledning.