Plant-tree.jpg

När man producerar fönster och dörrar av trä så har man naturligtvis en hög träförbrukning. Läs vidare om du är intresserad av att skydda miljön och bli klokare på vad Klarfönster gör som företag för att hjälpa till i kampen för vår planet.

1Team-building som bygger skog
En gång om året drar Klarfönsters personal på sig gummistövlarna, tar en spade i handen och sliter en hel dag för att plantera så många träd som möjligt. Senast kom vi upp på 800-900 träd - ett gediget arbete men också väldigt kul!
2FSC-certifierat - din garanti för hållbart virke
Forest Stewardship Council är ett internationellt certifikat och betecknar att virket kommer från en skog där det inte fälls mer träd än vad skogen hinner reproducera. Djurliv och växter bevaras, och personalen får en ordentlig lön, säkerhetsutrustning och utbildning. Certifikatet stöds av miljöorganisationer som WWF, Greenpeace och Forests of the world.
3Pappersfri produktion på Klarfönster fabrik
År 2019 blev Klarfönster produktion helt pappersfri! Det vill säga att inget papper används i produktionssyfte. Allt är digitalt. Det låter kanske inte så imponerande, men faktum är att pappersförbrukningen på ett företag är helt enorm och det gäller särskilt fabriker där det ska hållas kontroll över tusentals olika element under en lång rad produktionsstadier.
4Inga farliga giftämnen i målarfärgen
Det är idag möjligt att få tag på målarfärg som håller exceptionellt bra och som samtidigt varken förstör naturen eller är farlig för t.ex. barnfamiljer. Så det har vi naturligtvis valt att använda i vår produktion!
5Naturlig impregnering från kärnträ
Det är förstås inte en tillfällighet att vi valt virke från långsamt växande Tall (Fura) eller att vi valt att endast använda kärnvirket. Den höga densiteten hos kärnvirket betyder att våra produkter är formstabila, men en annan fördel hos kärnvirket är dess naturliga skydd som stänger ute fukt. Kärnvirket innehåller ämnet pinosylvin som motverkar bakterier och svamp. Vi tillsätter dessutom flera lager målarfärg och impregnerar med en särskild Akzo Nobel 3-komponent som är utformad utifrån det svenska klimatet. Vår målarfärg är naturligtvis också helt fri från giftiga ämnen. För naturens och din familjs skull.