rot-avdrag-fonster-dorrar-klarfonster.jpg

Det är möjligt att få rotavdrag för montering av de fönster och dörrar som du köper via oss på Klarfönster. Rotavdraget ligger på 30 % av arbetskostnaden vid dörr- och fönsterbyte.

När du handlar fönster och dörrar via oss på Klarfönster, och vi tar hand om din montering, så har du möjlighet att få rotavdrag på arbetet. Rotavdraget ligger på 30 % av arbetskostnaden vid montage av fönster och dörrar. Från och med den 1 januari 2016 justerades reglerna kring rotavdraget.

ROT är en förkortning av Reparation/underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad av befintliga byggnader. För att vara berättigad till rotavdrag så måste du uppfylla en mängd kriterier enligt Skatteverket. 

Vem får rotavdrag?

Följande gäller om du vill söka rotavdrag vid ditt dörr- och fönsterbyte:

 • Du ska ha fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång.
 • Vara bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
 • Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Du ska äga bostaden under den period som arbetet utförs, samt helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs.
 • Du kan få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden. Du kan däremot inte få rotavdrag för arbeten i dina barns bostad.
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
 • Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.
 • Ha haft utgifter för HUS-tjänster (HUS är samlingsnamnet för ROT och RUT).

fonster-rot-avdrag-arbete-klarfonster.jpg

Hur högt är ROT-avdraget vid ett fönsterbyte? 

Rotavdraget motsvarar 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, och maxbeloppet är 50 000 kr per person och år. Rotavdraget är en skattereduktion, och skatten kan aldrig minska till mindre än 0 kr. Med andra ord kan du aldrig få en större skattereduktion för husarbetet än beloppet du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Från och med den 1 juli 2009 gäller fakturamodellen. Detta innebär att du som köpare får din skattelättnad direkt vid köp av en tjänst. Du betalar 70 % av arbetskostnaden till oss, och vi begär resten från Skatteverket.

Arbetsgången vid rotavdrag för dig som kund

För dig som kund innebär det att du:

 • Får preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan.
 • Får information om utbetalt belopp till oss som utförare från Skatteverket
 • Ska söka slutlig skattereduktion i din deklaration.

Vi behöver följande information om dig för att kunna göra ett rotavdrag på fakturan:

 • Namn och personnummer
 • Fastighetsbeteckning

Vill du veta mer om rotavdrag så kan du hitta utförligare information på www.skatteverket.se