Vi är emot förstörelsen av hem och liv. Kriget i Ukraina är en oroväckande utveckling för hela världen och vi vill göra vad vi kan för att hjälpa till.

Vi kommer att donera 10 € för varje beställning som görs hos oss, till Röda korset (Estland)* tills vi når en totalsumma på 10 000 €.

Vi hjälper också aktivt våra ukrainska kollegor och deras familjer genom donationer från inom företaget. För närvarande, är det familjerna till 32 kollegor i vår fabrik, i Estland.

I krig förlorar vi alla.

Du kan hjälpa till genom att donera till ditt lokala Röda kors:

https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/ 

*Vi donerar via vår organisations huvudkontor, som ligger i Estland, men donationerna kommer att samlas in från beställningar gjorda i alla våra butiker - från Danmark, Sverige, Norge och Storbritannien.